Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Refakatçi İşlemleri


 

Ödeme Yapılabilmesi İçin Gerekli Belgeler

    Yol, gündelik ve refakatçi giderleri konusunda ilgililerden istenecek belgelere aşağıda yer verilmiştir.

  • Dilekçe,
  • Sevk belgesi aslı  (Hasta sevk formu ya da elektronik sevk belgesi)
  • Fatura/bilet aslı  (Mutat taşıt dışı nakle ilişkin sevkler için bilet/fatura ibrazı zorunludur),
  • Mutat taşıt dışı araç ile nakle ilişkin sağlık kurulu raporunun aslı,
  • Tedavi olunan günleri belirtir belge aslı (Belli bir program çerçevesinde (kemoterapi, radyoterapi, diyaliz vb.) tedavi gören kişilerden istenecektir. Tedavi gördüğü sağlık hizmeti sunucusunca ayrı bir belge düzenlenmemiş ise, Ek-4/A formunda tedavi görülen günlerin belirtilmiş olması yeterli kabul edilir.),
  • Kontrol çağrı belgesi aslı/fotokopisi  (Bu belge organ, doku ve kök hücre nakli uygulanan hastalar ile kanser tedavisi gören hastaların birinci basamak sağlık hizmet sunucusunca sevk edilmeleri durumunda istenecektir. Tedavi gördüğü ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmet sunucusu tarafından ise, hasta sevk formunda kontrol tarihinin belirtilmiş olması yeterli kabul edilir.)
  • Tedavi raporu aslı/fotokopisi  (Belli bir program çerçevesinde tedavi gören kemoterapi, radyoterapi, diyaliz hastalarının yerleşim yerinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunmaması nedeniyle, birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu tarafından sevk edilmesi durumunda veya bu hastalar için yerleşim yerinde herhangi bir sağlık hizmeti sunucusu bulunmaması halinde tedavi raporu sevk belgesi olarak kabul edilir).

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager