Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sıkça Sorulan Sorular

E-Reçete

01.07.2012 tarihi itibariyle e-reçete uygulaması başlamıştır. 15.01.2013 tarihi itibariyle ise istisnai durumlar hariç tüm reçeteler e-reçete olarak düzenlenmeye başlanmıştır. E-reçete uygulamasının kolay anlaşılabilmesi, sorulara cevap verilmesi, uygulama birlikteliğinin sağlanması, olası sorunların ortadan kaldırılması amacıyla E-REÇETE SIK SORULAN SORULAR dokümanı hazırlanmıştır. E-reçete oluşturma ve e-reçete geri ödeme kriterleri ilgili mevzuatta ayrıca belirtilmektedir. Bu nedenle zaman içerisinde ilgili mevzuatta oluşabilecek değişikliklere de bu doküman haricinde ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir.

1-Sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından, Kurumun duyurduğu ve tanımladığı şekilde oluşturulup MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilerek elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanmaktadır.

2-a) Majistral ilaç içeren reçeteler,
b) Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen YUPASS kapsamı dışında olan kişilere düzenlenen reçeteler,
c) Sağlık Uygulama Talimatının 3.1.3. maddesinin 2. fıkrasının b maddesinde tanımlanan ve MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulması durumunda düzenlenen reçeteler,
ç Acil hal kapsamında düzenlenen reçeteler Acilde düzenlenen reçeteler,
d) Aile hekimlerinin “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenledikleri reçeteler, ( bu reçetelerin mobil sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin bulunması ve hekim tarafından onaylanması gerekmektedir.)
e) Evde bakım hizmeti kapsamında düzenlenen reçeteler,
g) MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylandığı reçeteler, (Bu duyurunun 3 üncü maddesinde belirtilen diğer durumlarda düzenlenen manuel reçetelerde bu ibare aranmayacaktır)
e-reçete uygulaması kapsamı dışındadır. Bu birimlerde ve durumlara üretilen tüm reçeteler, teknik alt yapılar hazır olana kadar eskiden olduğu gibi manuel olarak oluşturulacaktır. Yukarıda belirtilen resmi ve özel sağlık kuruluşları MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçeceklerdir. Esas olan e-reçete oluşturulmasıdır bu nedenle sistemlerin ve ilgili mevzuatın uygun olması halinde belirtilen istisnai durumlarda da e-reçete yazılabilecektir.

3-Elektronik reçete yazılmayacak kişiler;
-Yabancı ülkelerle yapılan “Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri” kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler,
-İlgili mevzuatta tanımlanan Kurum MEDULA hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen sağlık hizmeti sunulan kişilere ait reçeteler,
hekimler tarafından manuel olarak yazılmaya devam edilecektir.

4-E-reçetede yer alan bilgilerin içeriği Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda belirtilmiştir. E-reçetede yer alan bilgiler detaylı olarak anlatılmaktadır. Bu nedenle e-reçetede yer alan tüm bilgiler bu kılavuzdan erişilebilir. Ancak uygulamada birlikteliği sağlamak, yanlış anlamaları ortadan kaldırmak amacıyla bu bilgilerden bazıları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.
1. Reçete Alt Türü; - Ayaktan Reçetesi - Yatan Reçetesi - Günübirlik Reçetesi - Taburcu Reçetesi- Acil Reçetesi - Yeşil Alan Reçetesi - Evde Bakım Reçetesi
Hekimin reçete alt türü seçeneğini gerekli durumlarda seçmesi gerekmektedir. Genel olarak reçete alt türünün seçilmesine gerek yoktur. İstisnalar aşağıda belirtilmektedir;
Ayaktan, Yatan, Günübirlik Reçetesi seçenekleri; Hastanın takibinde bulunan tedavi türüne göre e-reçete ekranına sağlık hizmet sunucusunun yazılımı tarafından seçili olarak getirilecektir.
Acil Reçetesi seçeneği; Takibin provizyon tipinin acil olmasına veya takip alınan branşa göre sağlık hizmet sunucusunun yazılımı tarafından seçili olarak getirilecektir. Taburcu Reçetesi seçeneği; Hekim tarafından seçilmesi gerekmektedir. Taburcu reçetesi seçimine tedavi türü yatan ise izin verilecektir.
Yeşil Alan Reçetesi seçeneği; Hekim tarafından seçilmesi gerekmektedir.Evde Bakım Reçetesi seçeneği; Hekim tarafından seçilmesi gerekmektedir.
2. Reçete Türü; - Normal - Kırmızı - Turuncu - Mor - Yeşil Reçete türü seçeneği ekranda normal seçilmiş olarak gelecektir. Hekim kırmızı, turuncu, mor, yeşil reçete kapsamında bir ilaç yazacaksa reçete türü olarak ilgili reçeteyi seçmesi gerekmektedir.
Reçete türü normal seçildiği halde diğer reçete türlerinde bir ilaç yazılırsa uyarı verilerek buna izin verilmeyecektir. Ancak kırmızı, turuncu, mor ya da yeşil reçete türü seçilirse bu reçete içerisine bu kapsamdaki ilaçlar ile birlikte normal reçete türündeki ilaçlarda yazılabilecektir. Kırmızı, turuncu, mor ve yeşil reçeteler e-reçete olarak oluşturulmuş olsalar dahi Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yine manuel olarak oluşturulmaya devam edilecek ancak Kuruma ibraz edilmeyecektir.
3. Reçete Tarihi; Reçete tarihi, Medula Takip No Tarihi olarak hekimin ekranına sağlık hizmet sunucusunun otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak getirilecektir. Ancak istenirse reçete tarihi bu tarihten daha ileri bir tarih olarak seçilebilir. Bu tarihten geri bir tarih seçilemez.
4. İlaç adı;Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda Kurum sisteminde kayıtlı olan ilaçların;
- Aktif ilaç listesi (Kurumca geri ödemesi yapılan ilaçların listesi) - Aktif ilaç pasif barkod listesi (Kurumca ilacın geri ödemesi var ancak bu ilaca ait geri ödemesi yapılmayan barkodların listesi)
- Pasif ilaç listesi (Kurumca geri ödemesi yapılmayan ilaçların listesi) listelerinin sağlık hizmet sunucuları tarafından alınabilmesi amacıyla web servis hazırlanmıştır. Bu servis Medula sisteminin çalışma yoğunluğunun en az olduğu gece 23:00- 07:00 saatleri arasında çalışacak olup sağlık hizmet sunucuları bu listeleri tarihe bağlı olarak alabilirler.Bu listelerin sağlık hizmet sunucuları tarafından güncel olarak alınması çok önemlidir. Aksi taktirde ödenen bir ilaç hekim tarafından ödenmeyen, ödenmeyen bir ilaçta hekim tarafından ödenen olarak değerlendirilebilecektir. Bu durumda hasta mağduriyeti oluşabilecektir. Hekim SGK’nın geri ödemesini yaptığı bir ilacı seçebileceği gibi SGK'nın geri ödemesini yapmadığı bir ilacıda seçerek e-reçeteye yazabilecektir. Ancak e-reçetenin MEDULA sistemine kaydı esansında ilacın SGK’nın geri ödeme listesinde yer almadığı bilgisi MEDULA sistemi tarafından ilgili tesise bildirilecektir. 5. Kutu adedi; Kutu adedi bu bölümde belirtilecektir. 6. Kaç Kez/Seferde Kaç Doz; İlacın kaç sefer (doz 1 alanı) ve her bir seferde hangi miktarda (doz 2 alanı) verileceği belirtilecektir. Sağlık hizmet sunucularına ödenen/ödenmeyen ilaç listeleri verilirken aynı listeler içerisinde "ambalaj miktarı" ve "tek doz miktarı" bilgileri de verilmektedir. Kaç kez(doz1) alanına ilacın belirlenen peryodda kaç sefer verileceği yazılacaktır. Seferde kaç doz(doz2) alanına her bir seferde ne kadar miktar ilaç kullanılacağı.Bu bölümde ilaç miktarları ile ilgili ayrıca bir bilgi eklenmesi istenirse bu bilgi ilaç açıklama alanına eklenebilecektir. Örneğin e-reçetede simetrik doz yazılmasına karşın hasta eğer ilacı gün içerisinde veya günler arası farklı dozlarda kullanacaksa bu durum ilaç açıklama alanında belirtilecektir.
7. Kullanım periyodu/Birimi; Hekim bu bölümde "Kaç kez/Seferde Kaç doz" bölümüne yazdığı bilginin hangi sürede ne sıklıkla kullanılacağını belirleyecektir. Örneğin gün içerisinde sabah 1 adet akşam 1 adet ilaç kullanılacaksa bu bölümde 1 günde sabah 1 adet/akşam 1 adet ilaç kullanılacağının yazılması gerekmektedir. Örnek 1; İçinde 10 tablet olan A ilacının "Kaç kez/Seferde Kaç doz" 2*1 yazıldığını kabul edelim. Hekim "Kullanım peryodu" bölümünde "1", "Birimi" bölümünde de "günde" seçerse "hasta, 1 günde 2*1 tablet kullanacaktır" anlamındadır.Örnek 2; İçinde 3 adet tablet bulunan B ilacının "Kaç kez/Seferde Kaç doz" 1*1 yazıldığını kabul edelim. Hekim "Kullanım peryodu" bölümünde "1", "Birimi" bölümünde de "haftada" seçerse "hasta, 1 haftada 1*1 tablet kullanacaktır" anlamındadır.
Bu bölüm hekimlerin bugüne kadar kullanmadıkları bir alandır. Hata yapılma ihtimali en yüksek olan alanlardan birisidir. Bu nedenle doğru kullanılması çok önemlidir. Bu bölüme tedavi süresi yazılmayacaktır. Bu bölüme tedavi süresinin yazılması halinde reçete yanlış oluşturulmuş olacaktır. Bu ayrıntı çok önemlidir. Tedavi süresinin belirtileceği alan ilaç açıklama alanında yer alan "tedavi süresi" alanıdır. 8. Kullanım şekli; Bu alana ilacın kullanım şekli belirtilecektir. Eğer ilaç kullanım şeklinin belirtilmesine gerek yoksa bu alana herhangi bir kullanım şeklinin belirtilmesine gerek yoktur.
9. İlaç açıklama alanı; SUT’un “6. İlaç Temini Ödeme Esasları” başlıklı bölümü ve bu bölüm ile ilgili SUT eklerinde, bazı ilaçların kullanımı için düzenlenecek reçetelerin ekinde ibrazı istenilen belgelerde aranan bilgiler, e-reçete uygulamasında e-reçete içinde belirtilecek olup ayrıca belge istenmeyecektir. Örneğin endikasyon dışı ilaç kullanım yazısının tarih ve sayı ile geçerlik süresi, güvenlik izlem formunun ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta adına düzenlendiği ibaresi ve sürekli görevle yurtdışına gönderilenlerin yurt dışı görevine dair resmi belgenin tarih ve sayısının e-reçetede belirtilmesi zorunludur. İlaç açıklama alanında hangi bilgilerin nereye yazılacağı aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.
a. Teşhis/Tanı; ICD-10 tanı kodu e-reçetede ayrıca belirtilmektedir. Bu alana ise SGK’nın geri ödeme kapsamında yer alan ilaç ile ilgili özellikle olması istenen teşhis/tanı yazılacaktır. Hekim bu alana isterse ayrıca teşhis/tanıda yazabilir.
b. Hasta Güvenlik ve İzlem Formu; Güvenlik ve İzlem formu Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde oluşturulmaya devam edilecektir. Ancak e-reçete uygulamasında bu formun "ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta adına düzenlendiği" ibaresi belirtilecektir. c. Endikasyon Dışı Kullanım İzni; Endikasyon dışı kullanım izni işlemleri Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatında belirtildiği şekilde yapılmaya devam edilecektir. Ancak e- reçete uygulamasında bu iznin yazısının " tarih ve sayı ile geçerlik süresi" belirtilecektir.
d. Tetkik Sonucu; Bu alana SGK tarafından geri ödemesi yapılan ilaç ile ilgili tetkiklerin adı, yapıldığı tarih ve sonuçları yazılacaktır.
e. Tedavi Süresi; Bu alana ilgili mevzuat gereği istenilen tedavi süreleri yazılacaktır.
f. Diğer; Bu alana hekim tarafından istenirse yazılan ilaca ait açıklama yazılacaktır. Ayrıca sürekli görevle yurtdışına gönderilenlerin yurt dışı görevine dair resmi belgenin tarih ve sayısı da bu alana yazılabilecektir.
10. Doktor sertifika kodu; Bu alan boş gönderilebileceği gibi gereken durumlarda aile hekimliği sertifikası veya hemodiyaliz sertifikası bilgisi gönderilecektir.11. Reçetede tanılar; Tanı olarak ICD-10 tanı kodları seçilecektir. 12. Reçete açıklama alanı; Bu alan ilaç açıklama alanı ile tamamen aynıdır. Gereken durumlarda açıklama bilgileri reçete açıklama alanına da eklenebilmektedir.

5- Hayır yalnızca SGK geri ödeme kapsamında bir ilaç yazılmak zorunda değildir. Aynı zamanda SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilaçlarda e-reçeteye yazılabilir. Ancak SGK geri ödeme kapsamında olmayan bir ilaç yazılması durumunda MEDULA tarafından hekime bu ilacın/ilaçların SGK geri ödeme kapsamında olmadığı bilgisi dönülecektir. Hekim bu ilacı/ilaçları isterse değiştirebilir. Ancak eczanede SGK geri ödeme kapsamında olmayan ilacın kaydına izin verilmeyecektir.

6-Sağlık hizmet sunucularının e-reçete oluşturulabilmeleri için; Kurum tarafından yayımlanan Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda uygun olarak AHBS (Aile Hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi) ve HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) sistemlerinin MEDULA sistemine e-reçete entegrasyonunun yapılmış olması zorunludur. E-reçete oluşturulma işleminde hekim ve hastane otomasyon sisteminin oluşturacağı bilgiler mevcuttur. Hekim oluşturduğu bilgiler ve sağlık hizmet sunucusunun otomasyonunun oluşturduğu bilgiler bir araya gelerek e-reçeteyi oluşturmaktadır.

7-Sağlık hizmet sunucusu tarafından oluşturulan e-reçeteler Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda belirtilen SGK’ya kaydet metodu ile MEDULA sistemine kaydedilebilecektir. E-reçete kaydı başarılı ise bu durum MEDULA tarafından ilgili sağlık hizmet sunucusuna "sonuç başarılı" olarak bildirilecektir. Her bir e-reçete için elektronik reçete numarası oluşturulmuş olacaktır.

8-E-reçetelerin oluşturulduğu sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sistemine kaydedilmesi sonrası MEDULA sistemi tarafından her bir e-reçete için üretilen numaraya Elektronik Reçete No denir.

9-Kurum tarafından ilgili mevzuatta belirtilen durumlarda enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından e-reçetenin EHU ONAYININ yapılması gereken durumunda e-reçete üzerinde yapılabilmektedir. E-reçete öncelikle bir başka hekim tarafından oluşturulur. Daha sonra kılavuzda belirtilen metod ile EHU ONAYI işlemi yapılabilir. Bu onayın yapılmasında mevzuat hükümlerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sağlık hizmet sunucularının yatan hastalarına ilaçlarını temin etmeleri ve hastaya aldırmamaları esastır. Ancak Kurum tarafından ilgili mevzuatta düzenlendiği şekilde yatan hastalara kullanılan ilacın serbest eczaneden temin edilmesi amacıyla hastaya reçete düzenlenmesi durumunda e-reçetenin başhekimlik tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu onaylama işlemi yapılabilmesi amacıyla "YATAN HASTA REÇETESİ ONAYI" işlemi yapılması gerekmektedir. Bu onayın yapılmasında mevzuat hükümlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Yatan hasta e-reçtesinin elektronik ortamda başhekimlik onayının yapılmamış olması durumunda bu e-reçetenin eczaneden görüntülenmesine izin verilmekte ancak eczaneden kaydedilmesine izin verilmemektedir. Bu durumda eczane ekranı üzerinden başhekimlik onayının yapılmamış olduğu görülecektir.

11-Sağlık hizmet sunucusu yalnızca kendi tesisinde oluşturulmuş olan e-reçeteyi Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda belirtilen SGK’dan oku metodunu kullanarak MEDULA sisteminden görüntüleyebilir. Bu amaçla iki yöntem oluşturulmuştur;
1-Elektronik reçete no ile reçeteyi oku; E-reçetenin oluşturulduğu sağlık hizmet
sunucusu tarafından Elektronik Reçete No girilerek,
ya da
2- TC Kimlik Numarasından tüm reçeteleri oku; E-reçetenin oluşturulduğu sağlık hizmet sunucusu tarafından TC Kimlik No bildirilerek o kimlik numarasına ait tüm e-reçeteler görüntülenebilmektedir.

12-Sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sistemine kaydedilmiş bir e-reçete eczane tarafından karşılanmamış ise oluşturulduğu sağlık hizmet sunucusu tarafından MEDULA sisteminden silinmesi mümkündür. Ancak eczanede karşılanmış bir e-reçetenin silinmesine izin verilmeyecektir.

13-Sağlık hizmet sunucusunca oluşturulan e-reçeteler, Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda belirtilen SGK’dan sil metodu ile MEDULA sisteminden silinebilmektedir. Ancak eczaneden karşılanmış olan e-reçeteler hekim tarafından MEDULA sisteminden silinemez.

14-Eczane tarafından karşılanmamış olan e-reçete hekim tarafından tekrar görüntülenebilmektedir. Eczane tarafından karşılanmamış olma şartıyla hekim tarafından görüntülenen e-reçete üzerinde değişiklik yapılması için e-reçetenin MEDULA sisteminden silinerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda e-reçete numarasının değişeceği unutulmamalıdır.

15-E-reçete görüntüleme işlemi sonrası reçete giriş ekranı üzerinde henüz MEDULA eczane sistemine eczacı tarafından kaydedilmemiş e-reçete üzerinde eczane tarafından;
- İlaç dozunun azaltılmasına, (Kurumca belirlenecek tarihe kadar)
- Kullanım periyodu ve biriminin değiştirilmesine, (Kurumca belirlenecek tarihe kadar)
- İlacın e-reçeteden çıkartılmasına,
- İlacın adedinin azaltılmasına,
Medula eczane sistemi izin vermektedir.

16-Eczaneler tarafından reçete giriş ekranında bulunan "teşhisler", "karekodlu", "özel durum", "eşdeğer ilaç", rapor seç" ve "tedavi şeması" işlemlerini yapmaya devam etmesi gerekmektedir. Diğer alanlar e-reçete olarak MEDULA eczane reçete giriş ekranında görünecektir. ilgili mevzuatta oluşabilecek değişikliklere de bu doküman haricinde ayrıca dikkat edilmesi gerekmektedir.

17-Eczane tarafından karşılanarak MEDULA eczane sistemine kaydedilmiş e-reçete üzerine hekim tarafından;
- ilaç açıklama alanı eklenmesi,
- reçete açıklama alanı eklenmesi,
- EHU ONAYI yapılması,
- ICD 10 tanı kodu ekleme işlemi yapılabilmektedir.

18-Eczane tarafından karşılanarak MEDULA eczane sistemine kaydedilmiş ve Kuruma fatura edilmiş e-reçete üzerine hekim tarafından;
- ilaç açıklama alanı eklenmesi,
- reçete açıklama alanı eklenmesi,
- EHU ONAYI yapılması,
- ICD 10 tanı kodu ekleme işlemi yapılabilmektedir.
Bu işlemlerin tamamı AHBS/HBYS sistemleri üzerinde yapılabileceği gibi aynı zamanda hekim SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ ve TC Kimlik NO suyla giriş yapacakları medeczane.sgk.gov.tr/doktor web uygulaması (EHO ONAYI hariç) üzerinden yapabilmektedir.
Ancak eczane tarafından Kuruma faturalanmış bir e-reçeteye bu işlemlerin yapılabilmesi için Kurum ilgili personeli tarafından e-reçetenin elektronik ortamda eczaneye iade işleminin yapılmış olması gerekmektedir.

19- Kurum tarafından eczanelere sağlanan MEDULA eczana sistemi üzerinde yer alan "e-reçete sorgu" bölümünden TC Kimlik No ve Elektronik Reçete No / TC Kimlik No ve Takip No ile e-reçeteler görüntülenecektir. Bu nedenle reçete yazılan hastaya elektronik reçete numarası ya da medula takip numarasının verilmesi gerekmektedir. E-reçetenin sağlık hizmet sunucusu tarafından oluşturulduğunun emin olunması amacıyla öncelikle elektronik reçete numarasının hastaya verilmesi gerekmektedir. Ancak Takip No da verilebilir.

20-Geri ödeme amacıyla Kurumun ilgili birimine teslim edilmiş e-reçetenin ilgili mevzuat hükümlerine istinaden eczaneye iade edilmesi gerektiği durumlarda e-reçetenin iade işlemleri MEDULA eczane sistemi üzerinden Kurumun ilgili birimleri tarafından yapılacaktır.

21-SGK tarafından elektronik imza uygulamasına geçilmiş olup,elektronik imzanın yenileme,kayıp,çalıntı,arıza gibidurumlarda https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinden hekimlere verilen SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ ile e-reçetenin sistem üzerinden SGK’ya kaydedilmesi sağlanacaktır.

22-Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yalnızca hekimlere verilen şifredir. Bu şifre hekime aittir. Bir başkası ile paylaşılamaz. Şifre yalnızca ait olduğu hekim tarafından kullanılabilir. Hekim dilediği zaman şifresini değiştirebilmektedir. Şifrenin hekim tarafından periyodik olarak güncellenmesi doğru olacaktır.

23-Hekimler şifrelerini https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor web adresine girerek temin edeceklerdir. Yapılacak işlemler ile ilgili kılavuz aynı web adresinde mevcuttur.

24-E-reçete oluşturup Sosyal Güvenlik Kurumu'na kaydedilebilmesi SGK KURUMSAL HEKİM ŞİFRESİ ile mümkündür. Bu şifre olmaksızın e-reçete oluşturması mümkün değildir.
Ayrıca https://medeczane.sgk.gov.tr/doktor adresinden bu şifre aracılığıyla giriş yapılması halinde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunanların kullandığı;
- Son 6 ayda kullanılan ilaçlar,
- Son 1 yıla ait raporlu ilaçlar,
-e-raporlar MEDULA sisteminden görüntülenebilecektir.

25-MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylandığı reçeteler, manuel olarak düzenlenebilecektir. Bu şekilde oluşturulmuş reçeteler eczane tarafından MEDULA eczane sistemine kaydedilerek karşılanabilecektir.

26-Manuel reçete üzerinde e-reçete numarası var ise bu reçete eczane tarafından elektronik olarak karşılanacaktır. Kurum tarafından duyurulan istisnai durumlarda oluşturulan manuel reçetelerin karşılanmasına devam edilecektir.

27-Sağlık Uygulama Tebliğinin belirtilen, e-reçete üzerinde bulunması durumunda manuel evrak istenmeyen durumlar haricinde kalan diğer tüm durumlarda ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgeler e-reçete eki olarak ayrıca Kuruma geri ödeme amacıyla ibraz edilecektir.

 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager