Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sigortalılık Kapsamı

 • Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar,
 • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
 • Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar,
 • Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
 • Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar,
 • Şirket ortakları (Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları),
 • Başbakan, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, belediye başkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri,
 • Askeri öğrenciler ile subay ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adaylar ve polislik eğitimine tabi tutulan adaylar (okullarını/eğitimlerini tamamlayıp görevlerine başlamaları şartıyla),
 • Avukat ve noterler,
 • Aile hekimleri,
 • Gemi adamları,
 • Profesyonel sporcular,
 • Köy ve güvenlik korucuları,
 • Ev hizmetlerinde çalışanlar,
 • Kısmi zamanlı çalışanlar,
 • Konut kapıcılığı işyerinde çalışanlar,
 • Film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar,
 • Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılanlar,
 • Sendikalar ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler,
 • Mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar,
 • 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıştırılanlar,
 • 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilen umumi kadınlar,
 • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler,
 • Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar,
 • 4046 sayılı Kanun gereğince iş kaybı tazminatı alanlar,
 • 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler sigortalı sayılmaktadır.

 

 

SİGORTALILIK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager