Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Proje Ortaklarının Tanıtımı, Projede Çalışan Uzmanlar

SGK Ankara İl Müdürlüğü
Kurum Başkanlığı ile koordinasyon içinde, Ankara ilinde sağlık ve sosyal güvenlik alanında yürütülen çalışmalardan sorumludur. Sağlık alanındaki harcamaların rasyonelleştirilmesi ve verimliliğinin artırılmasına yönelik projeler yürütmektedir.
Projede görevli personel:
Yasal Temsilci: İl Müdürü Tuncay Cevheroğlu
Proje Koordinatörü Ecz. Metehan İlhan
Proje Uzmanları Ecz. Zehra Erdoğu
Denetmen Yrd. Burcu Çağrı Çakır
 

Hacettepe Üniversitesi
1967 yılında kurulan Hacettepe Üniversitesi Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindendir. Halk Sağlığı Enstitüsü’nün kuruluşu üniversitenin tarihi kadar eskidir. 1963 yılında Toplum Hekimliği Enstitüsü olarak kurulmuştur.
Enstitünün vizyonu, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde halk sağlığı alanında önde gelen bir kuruluş olmaktır. Enstitü, halk sağlığı alanında araştırma ve projeler yürütmenin yanı sıra eğitim ve yetişkin eğitimi programları da yürütmektedir.
Projede Halk Sağlığı Enstitüsü akademisyenlerinden Prof. Dr. Hilal Özcebe , Prof. Dr. Sarp Üner ve Yrd. Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman görev almaktadır.
Prof. Dr. Hilal Özcebe sağlığın geliştirilmesi programları, birincil sağlık bakımı, çocuk ve ergen sağlığı, kaza ve şiddet engelleme programları konularında çalışmalar yürütmektedir.
Prof. Dr. Sarp Üner’in ana ilgi alanları sağlık planlaması ve hizmet sunumu, sağlıkta insan kaynakları, birincil sağlık bakımıdır.
Yrd. Doç. Dr. Özge Karadağ Çaman sağlığın geliştirilmesi programları, sağlık eğitimi, birincil sağlık bakımı, göçmenler ve mülteciler de dâhil olmak üzere dezavantajlı grupların sağlık hizmetlerine erişimi konularında çalışmalar yürütmektedir.


TEB 2. Bölge Ankara Eczacı Odası
Ankara’da yer alan tüm eczanelerin üye olduğu meslek örgütüdür. Odanın misyonu, toplum sağlığı ve eczacılık mesleğinin gelişmesi için gerekli planlamaları yapmak ve bilimsel, teknik faaliyetleri yürütmektir.
Projede görevli personel:
Ecz. Süleyman Güneş: Ankara Eczacı Odası Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Aslan: Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri
Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan
Doçent Dr.Bilgen Başgut

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü
Müdürlük halk sağlığı hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi alanında birçok proje ve program yürütmektedir.
Projede görevli Müdürlük personeli:
Halk Sağlığı Müdürü:Uzman Dr. Doğan Akdoğan
Proje Koordinatörü :Dr. Süleyman Rahmi Acar
Proje Uzmanı       : Ayşe Dizman

 Chemnitz Teknik Üniversitesi
10.000’den fazla öğrencisi ve 1700’den fazla çalışanı olan Chemnitz Teknik Üniversitesi, interdisipliner çalışmalarda ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü bir üniversitedir. Teknik ve doğa bilimlerini sosyal bilimler ve iktisat alanlarıyla birleştirerek, rekabetçi ve çekici programlar sunmaktadır.
Projede görevli akademik personel:
Dr. Patrick Brzoska: Epidemiyoloji araştırma birimini yönetmektedir. İlgi alanları, sosyal epidemiyoloji, sağlık hizmetleri araştırmaları ve uluslararası halk sağlığıdır. Almanya’da yerleşik göçmen toplulukların sağlık hizmetlerine erişimi, kronik hastalıklarla baş etme yöntemleri, ilaç kullanımları, hastalık ve ilaçlarla ilgili algıları konularında çalışmalar yürütmektedir.


Maastricht Üniversitesi
1976 yılında kurulan üniversite, Hollanda’nın en genç üniversitesidir. Araştırma alanları, yaşam bilimleri, inovasyon ve yönetişim alanlarında yoğunlaşmaktadır. Üniversitenin yürüttüğü araştırmalar çoğunlukla multidisipliner ekiplerce uluslararası enstitüler, iş dünyası ve endüstri işbirliği ile yürütülmektedir.
Projede görevli akademik personel:
Doç. Dr. Kasia Czbanowska: İlgi alanları halk sağlığı liderliği ve halk sağlığında kapasite oluşturma konularıdır. Maastricht Üniversitesi Avrupa halk sağlığı yüksek lisans programı direktördür.
Olga Gershuni: Sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, Hollanda ve Ukrayna’da hemşire olarak çalışmıştır.
Anita Kreusen: Uluslararası Sağlık Departmanın ve projenin sekretaryasını yürütmektedir.

Uppsala Üniversitesi
Dünyadaki ilk 100 üniversite sıralamalarında yer alan Uppsala Üniversitesi, tıp, eczacılık, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve  teknik  alanlarda eğitim vermektedir.
Projede görevli akademik personel:
Doç. Dr. Ragnar Westerling: Halk sağlığı bölümünde görev yapmaktadır.

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager