Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Bilgi Edinme Başvuru

Bilgi Edinme Kapsamı

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Posta veya bizzat yapılacak başvurular aşağıda yer alan yazışma adresine, elektronik ve faks ile yapılacak başvurular ise bilgi edinme başvuru formları tam ve eksiksiz doldurarak yapılmalıdır.

Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular:
- İş başvurusu ve iş takipleri,
- Tavsiye ve mütalaa talepleri,
- Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler,
- Özel hayatın gizliliği,
- Ticari sır,
- Kurum içi düzenlemeler

 Elektronik Başvuru
Gerçek Kişi        Tüzel Kişi                         Başvuru Durumunuzu Takip Etmek için tıklayın.
Başvuru Formları
Gerçek Kişi Formu
Tüzel Kişi Formu
Bilgi Edinme Hakkında
Elektronik Başvurularınızı, Bilgi Edinme Kanununun 6. Maddesi ve Bilgi Edinme Yönetmeliğinin 9. Maddelerinde ve 10. Maddesi ve belirtilen başvuru esas ve usullerine uygun olarak doldurunuz.
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu (BEDK)

Adres : Ziyabey Cad. No:6 BALGAT/ANKARA
Faks : 0 312 207 87 69

 
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager