Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Etik Komisyonu

Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Kurumumuz bünyesinde Etik Komisyonu kurulmuştur.

 

 

Etik Komisyonu Üyeleri

Başkan  İsmail ERTÜZÜN

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Genel Müdür
      

Üye  Av. Ayfer ÖZDEMİR TEFON

Hukuk Müşavirliği 
1. Hukuk Müşaviri
Tel: :(0 312) 585 88 00

Üye  Ahmet YETİM

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 
İstihdam Teşvikleri Daire Başkanı
Tel: :(0 312) 458 75 22
e-posta : ayetim@sgk.gov.tr

 

GÖREVLER:

•    Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
•    Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
•    Etik uygulamaları değerlendirmek.

 

ETİK İLKELER :

•    Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
•    Halka hizmet bilinci
•    Hizmet standartlarına uyma
•    Amaç ve misyona bağlılık
•    Dürüstlük ve tarafsızlık
•    Saygınlık ve güven
•    Nezaket ve saygı
•    Yetkili makamlara bildirim
•    Çıkar çatışmasından kaçınma
•    Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
•    Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
•    Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
•    Savurganlıktan kaçınma
•    Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
•    Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
•    Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
•    Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
•    Mal bildiriminde bulunma

 

 

ETİK SÖZLEŞMESİ  :  Etik Sözleşmesi

 

MEVZUAT : Etik Mevzuatı


 

BAŞVURU-İLETİŞİM :

 

BAŞVURU


5176 sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca, Bu Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında
etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula, diğer kamu görevlileri hakkında ilgili kurumların yetkili disiplin kurullarınabaşvurulabilirler.
 
Başvurularınızı aşağıdaki iletişim adreslerine gönderiniz.
Adres :Ziyabey Caddesi No:6  Balgat/Ankara
 
Başvurularda;
Başvuranın Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, adres ve telefon bilgilerinin bulunması zorunludur.
 
İLETİŞİM
 
Sosyal Güvenlik Kurumu
Ziyabey Cad. No:6
Balgat / ANKARA
Telefon : 0 312 207 80 00 (Santral)
Fax    : 0 312 207 81 44

 

 

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU 

 

http://www.etik.gov.tr/


 

ETİK REHBERİEtik Rehberi

 

 

 

KURUMSAL

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager