Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Bilgi Güvenliği Politikamız

AMAÇ

 • SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü’nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışardan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunması ve iş süreçlerinde  etkin, doğru, hızlı ve erişim yetkileri gözetilerek güvenli bir biçimde kullanılmasıdır.
 • Bilgi güvenliği politikasının amacı ise,  tüm ilgili taraflara bilgi güvenliği gereksinimlerinin altını çizmek ve yazılı kuralların temel dayanağını oluşturmaktır. 

 

KAPSAM

 • SGK HSGM Bilgi Güvenliği Politikası, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün uygulamalarını, hizmetlerini sunduğu Bilgi İşlem Merkezlerinin insan kaynaklarını, bilgi varlıklarını, fiziksel varlıklarını ve yazılım varlıklarını kapsar.
 • SGK, HSGM kapsamındaki süreçlerde  üretilen ve/veya kullanılan tüm bilgilerin her durumda mutlak bütünlüğünün sağlanacağını, ilgili tüm bilgilerin yönetileceğini ve uygun bir gizlilik prosedürü çerçevesinde korunacağını garanti eder.

 

POLİTİKA

 • Bilgi Güvenliği Politikası, Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi tarafından oluşturulmuş ve Genel Müdür tarafından onaylanmıştır.     
 • Bu politika’nın uygulanması  ile SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü aşağıdaki kazanımları sağlayacaktır:
  • İş süreçlerinin gereksinimi olarak her türlü bilgi, en az kesintiyle kapsam dahilindeki birimler, sigortalılar, emekliler, hak sahipleri, sağlık hizmet sunucuları ve gereken üçüncü taraflarca erişilebilir olacaktır.
  • Bilgilerin bütünlüğü her durumda korunacaktır.
  • SGK’da, sigortalı, emekli ve hak sahipleri, sağlık hizmet sunucuları ya da üçüncü taraflara ait olup olmasına bakılmaksızın üretilen ve/veya kullanılan her türlü bilginin gizliliği her durumda güvence altına alınacaktır.
  • Uygun erişim kontrolü sağlanacak ve bilgi yetkisiz erişime karşı korunacaktır.
  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tasarımı, uygulaması ve sürdürülmesi aracılığıyla riskler kabul edilebilir düzeylere indirilecektir.
  • Bilgi; bilginin elektronik iletişimi, üçüncü taraflarla paylaşımı, araştırma amaçlı kullanımı, fiziksel ya da elektronik ortamda depolanması gibi kullanım biçimlerinden bağımsız olarak her durumda korunacaktır.
  • Bilgi varlıkları, gizlilik dereceleri ile tanımlanacak ve çalışanlar tarafından uygulanması ile gizliliği ve bütünlüğü sağlanacaktır.
  • T.C. yasaları, yönetmelikler, genelgeler, sözleşmeler ile belirlenmiş gereksinimler karşılanacak, bunlar ile uyumlu çalışma sağlanacaktır.
  • Kritik iş süreçlerini büyük felaketlerin ve işletim hatalarının etkilerinden korumak amacıyla iş sürekliliği yönetimi uygulanacak ve iş sürekliliği yönetim planı oluşturulacaktır. İş sürekliliği planının sürekliliği sağlanacak ve test edilecektir.
  • Personelin bilgi güvenliği farkındalığını arttıracak ve sistemin işleyişine katkıda bulunmasını teşvik edecek eğitimler düzenli olarak HSGM çalışanlarına ve yeni işe giren çalışanlara sağlanacaktır.
  • Bilgi güvenliğinin gerçek ya da şüpheli tüm ihlalleri rapor edilecek; tekrar etmesini engelleyici önlemler alınacaktır. 
  • Çalışma alanlarında, “Temiz Masa/ Temiz Ekran” prensiplerine uygun olarak, tasnif dışı özellikteki bilgiler dışında bilgilerin, başkalarınca görülmesine imkan verilmeyecek şekilde önlemler alınacaktır.
  • BGYS Politikası yılda 1 kez yapılan Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında görüşürlür ve yönetim kadrosu tarafından gerekli sürekli iyileştirme faaliyetleri planlanır. Gerek duyulması halinde Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi tarafından da sürekli iyileştirme faaliyetleri planlanır ve uygulanır.
  • BGYS politikasını desteklemek için, bilgi güvenliği ile sınırlı kalmayacak şekilde tüm politika, prosedür ve kılavuzlar SGK Intranet portalında yer alacak ve elektronik ortamda bilmesi gereken prensibi çerçevesinde erişilebilir olacaktır. Tüm bu dokümanlar oluşturulurken yasalar, endüstri düzenlemeleri, uluslararası standartlar ve sözleşmeler dikkate alınacaktır.

 

GÖZDEN GEÇİRME

 • Bilgi güvenliği politikası organizasyonel değişiklikler, iş şartları, yasal ve teknik düzenlemeler vb. nedenlerle  günün koşullarına uyumluluk açısından değerlendirilir. 
 • Bu politika düzenli olarak, yılda bir kez, Ocak ayı içerisinde yapılan Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) toplantılarında gözden geçirilir. Gözden geçirme verileri Bilgi Güvenliği Yönetim Temsilcisi tarafından oluşturulur. Gözden geçirilen ve güncellenen BGYS Politikası, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürü tarafından onaylandıktan sonra, BGYS Sorumlusu tarafından SGK intra sayfasında yayınlanır.

 

KURUMSAL

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager