Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Yurtdışından İlaç Temini

 

1- Hangi ilaçlar yurt dışından temin edilir? 

Sağlık giderleri Kurumumuz tarafından karşılanan sigortalı ve hak sahiplerinin tedavileri için gerekli görülen, ancak ülkemizde ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle üretilmeyen veya ithalatı yapılmayan ilaçlar yurt dışından temin edilebilir.

2- Bu ilaçlar kim tarafından temin edilir?

Sağlık giderleri Kurumumuz tarafından karşılanan kişilerin tedavileri için gerekli görülen, ancak ülkemizde ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle üretilmeyen veya ithalatı yapılmayan ilaçların yurt dışından temini işlemleri; Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında yürürlükte bulunan “Yurt Dışından Şahsi Tedavi İçin Reçete Bazında İlaç Teminine İlişkin Protokol” kapsamında TEB ve Kurumumuz Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi (İbn-i Sina SSGM) tarafından yürütülmektedir.

3- Temin İşlemleri nasıl yürütülür?

1-Hasta tarafından, gerekli belgeler ile birlikte Türk Eczacıları Birliğine ulaştırılan ilaç talepleri Türk Eczacıları Birliği tarafından hemen incelenir. İlaç teminine esas olacak belgelerin tam olup olmadığı kontrol edilir. Söz konusu belgelerde bir noksanlık yoksa yurt dışından ilaç temin işlemleri Türk Eczacıları Birliği tarafından başlatılır ve sonuçlandırılarak ilaç hastaya ulaştırılır.
2-İlacını kendi imkanları ile yurtdışından temin edecek olanlar; öncelikle Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna başvurup söz konusu ilacın kullanımı ve yurtdışından temin edilmesine ilişkin onay alınmasını takiben Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları halinde izlenecek yol hakkında ayrıntılı bilgi alabilirler.
3-Hasta tarafından Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine ulaştırılan ilaç talepleri, İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından hemen incelenir. İlaç teminine esas olacak belgelerin tam olup olmadığı kontrol edilir. Söz konusu belgelerde bir noksanlık yoksa yurt dışından ilaç temin işlemleri İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından başlatılır ve sonuçlandırılarak ilaç hastaya ulaştırılır.

4- İlaçların yurt dışından Türk Eczacıları Birliği ya da Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi aracılığıyla temini istenen belgeler nelerdir?

1- Hasta adına eksiksiz düzenlenmiş reçete,
2- Hastalığın tanısı, ilacın kullanılmasının gerekliliği, kullanılacak ilacın dozu ve kullanım süresini belirten sağlık raporunun/sağlık kurulu raporunun, raporun düzenlendiği tarihte geçerli olan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen şekilde onaylanmış örneği,
3- Sağlık Bakanlığınca mevzuata göre verilen ilaç kullanım ve ithalat izni,
4- Hastanın T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimlik fotokopisi,
5- İlacın teslim edileceği adres, hastanın ev telefonu, cep telefonu ve ulaşılabilecek ikinci bir kişiye ait telefon numarası,
6- Hastanın sigortalılık durumuna göre reçete ekinde bulundurulması gerekli olan ve Genel Yazı / Kurum Web sayfası ile duyurulan evraklar.

5- Sigortalı ve hak sahiplerinin Türk Eczacıları Birliği veya Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmadan kendi imkânları ile yurt dışından temin ettikleri ilaç bedellerinin ödenmesi ne şekildedir?

Aşağıda yer alan belgelerin sigortalı ve hak sahipleri tarafından doğrudan Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine ibraz edilmesi halinde Kurum mevzuatı doğrultusunda kendilerine ödemeleri yapılır:

1- Adlarına eksiksiz düzenlenmiş reçete,
2- Hastalığın tanısı, ilacın kullanılmasının gerekliliği, kullanılacak ilacın dozu ve kullanım süresini belirten sağlık raporunun/sağlık kurulu raporunun, raporun düzenlendiği tarihte geçerli olan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen şekilde onaylanmış örneği,
3- Hastanın T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu kimlik fotokopisi,
4- İlacın teslim edileceği adres, hastanın ev telefonu, cep telefonu ve ulaşılabilecek ikinci bir kişiye ait telefon numarası,
5- Sağlık Bakanlığınca verilen ilaç kullanım ve ithalat izni,
6- İlacın Türk Eczacıları Birliği tarafından protokolde belirlenen süreler dahilinde temin edilemediğini gösterir belge,
7- Temin edilen ilaçların kutusu,
8- İlacın hangi ülkeden ve ne bedelle getirildiğini gösteren hasta adına düzenlenmiş fatura veya buna eş belge aslı,
9- Hastanın sigortalılık durumuna göre reçete ekinde bulundurulması gerekli olan ve Genel Yazı / Kurum Web sayfası ile duyurulan evraklar.

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager