Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sıkça Sorulan Sorular

Yeşil Kartlıların Sağlık Yardımlarından Yararlanmaları

 

1-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerinde tanımlı olan kişiler özel sevk kurallarına tabidir. Yeşil kartlılar bu kapsamda yer almakta olup acil haller, hiperbarik oksijen tedavisi ve trafik kazası nedeniyle özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat yapabilir. Hasta acil hal müracaatının Kurum inceleme birimlerince kabul edilmesi gerekmektedir. Ayrıca yoğun bakım, radyoterapi tedavisi için mevzuata uygun sevk edilmeleri halinde özel sağlık hizmeti sunucularında sağlık hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.

2-Yeşil kartlı hastalar, 5510 sayılı Kanunun 70 inci maddesi gereği özel sevk kurallarına tabidir. Ancak acil hal durumlarında özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan başvurabilmektedir. Acil hal tanımı ise; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu şartları sağlayan yeşil kartlı hastalar özel hastaneye başvurabilir. Hasta acil hal müracaatının Kurum inceleme birimlerince kabul edilmesi gerekmektedir.

3-Yeşil kartlı hastalar, 5510 sayılı Kanunun 70 inci maddesi gereği özel sevk kurallarına tabidir. Yeşil kartlı hastalar Sağlık Bakanlığına bağlı üniversite hastanelerine ve Kurumumuz ile götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti alım sözleşmesi imzalayan üniversite hastanelerine doğrudan müracaat edebilmektedirler. Vakıf üniversitelerine yapılacak müraacatları özel sevk kurallarına tabidir.

4-Yeşil kartlılar ödemiş oldukları katılım paylarını talepleri halinde, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kendilerine geri ödenmektedir.

 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager