Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sıkça Sorulan Sorular

Katılım Payı

 

1-Katılım payı; sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade etmekte olup, 5510 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereği Kurumumuzca belirlenmektedir.

2-Katılım payı,
a) Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinden,
b) Vücut dışı protez ve ortezlerden,
c) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlardan
d) Yardımcı üreme yöntemi tedavisinden alınmaktadır.

3-Muayene katılım payı ayakta muayenelerden alınmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yani aile hekimliklerinde yapılan ayaktan muayenelerde ise katılım payı alınmamaktadır.
İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 6 (altı) TL
Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 (yedi) TL
Üniversite hastanelerinde 8 (sekiz) TL
Özel sağlık hizmeti sunucularında 15 (on beş) TL katılım payı alınmaktadır.

4-Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için SGK’dan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden ilaç bedelinin %10'u, çalışanlardan ise %20'si oranında katılım payı alınmaktadır.
Ayrıca her bir reçete için;
a) 3 kutuya kadar (üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için 3 TL,
b) 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 TL reçete katılım payı tahsil edilmektedir.

5-Görmeye yardımcı tıbbi cihazlar, ağız protezleri ve hayati öneme sahip olmayan diğer protez ve ortezlerden tıbbi cihaz katılım payı alınmaktadır. SGK'dan gelir ve emekli aylığı alan bireyler ve aileleri tıbbi cihaz bedellerinin % 10u, çalışanlar ise % 20’si oranında katılım payı öder.

6-Vatandaşlar Turkiye.gov.tr adresinden katılım payı takipleri yaparak (https://www.turkiye.gov.tr/muayene-katilim-payi-sorgulama) fazladan veya haksız alındığı düşünülen katılım payları için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkezlerine konunun incelenmesi için başvurulması gerekmektedir.

7-• 1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alan kişiler ile bunların eşlerinden,
• Şehitlerimizin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
• Gazilerimiz ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden,
• Vazife malüllerinden,
• 2828 sayılı Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerden,
• Askerlik görevini ifa eden er ve erbaşlardan,
• Polis akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrencilerden,
• Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylardan
Katılım payı alınmamaktadır. Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi” nde yer alan kronik hastalıklara yönelik sunulan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaz. Eğer çocuğunuzun hastalığı bu listede yer alması halinde katılım payı alınmamaktadır.

8-• İş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına yakalanan sigortalılardan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetlerinden
• Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetlerinden
• 5510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan afet ve savaş hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetlerinden
• 5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde tanımlanan kontrol muayenelerinden
• “Yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere acil servislerde verilen sağlık hizmetlerinden
• Kurumca finansmanı sağlanan kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden
• Sağlık raporu ile belgelendirilmesi şartıyla; Kurumca belirlenen “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi” nde yer alan kronik hastalıklara yönelik sunulan sağlık hizmetlerinden
• Tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlardan, yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlardan, sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (EK-4/D)yer alan ilaçlardan

9-Yatarak tedavi gören hastalarda katılım payı alınmamaktadır.

10-Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ve üniversite hastanelerinde yapılan muayeneler sonucu oluşan katılım payı tutarları;
Emekli aylığı alan kişilerin maaşlarından, çalışanlar ve diğer kişiler için oluşan katılım payı tutarları ise eczaneler tarafından kişilerin reçete ile eczaneye ilk müracaatında kendilerinden, Özel hastanelerde yapılan muayeneler sonucu oluşan katılım payı tutarları emekli aylığı alan kişilerin maaşlarından, çalışanlar ve diğer kişiler için oluşan katılım payı tutarları ise hastane tarafından kişilerden alınmaktadır.

11-Yeşil kartlılar ödemiş oldukları katılım paylarını talepleri halinde, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca kendilerine geri ödenmektedir.

12-Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlardan katılım payı alınmaz.

13-Kurumdan gelir ve aylık alanlar (emekli) ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınır.

14-5510 sayılı kanun gereği vazife malülü kişinin kendisinden muayene katılım payı alınmaz Ancak bakmakla yükümlü olduğu kişilerden muayene katılım payı alınmaktadır.

 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager