Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sıkça Sorulan Sorular

Acil Sağlık Hizmetleri

 

1-Acil polikliniğine başvuru sonrasında hekim tarafından yapılan değerlendirme ile acil hal kabul edilen kişilere sunulan acil sağlık hizmetlerinden hiçbir şekilde ücret alınamaz. Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.

2-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre Kurumuzla sözleşmeli olarak hizmet veren vakıf üniversiteleri ile özel sağlık hizmet sunucuları tarafından ilave ücret alınmaktadır. Bu hastaneleri tercih eden genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında olan kişilerden Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) ve eklerinde yer alan Kuruma fatura edilen işlem bedellerinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir. Özel sağlık hizmeti sunucuları ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere asmak ve kişileri ilave ücret konusunda bilgilendirmek zorundadır. Sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını almak zorundadır. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunulamaz.

3-Sağlık Uygulama Tebliği gereğince acil hal nedeni ile sunulan acil sağlık hizmetleri için, emekliler de dahil olmak üzere hiçbir genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüsü olanlarından ilave ücret alınamaz.

4-Kanser hastaları acil servise Sağlık Uygulama Tebliğinde tanımlanan acil hal nedeni ile başvurması halinde sunulan acil sağlık hizmetleri için hiçbir ilave ücret alınamaz. Ayrıca kanser hastaları için yapılan radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri ile İlave Ücret Alınmayacak İşlemler Listesinde (EK-2/G) yer alan işlemler ve bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden de hiçbir ilave ücret alınamaz.

5-Kurumumuz ile sağlık hizmeti sunucuları arasında sözleşme/protokol imzalanmaktadır. Bu şekilde sağlanan sağlık hizmetlerinin geri ödemesi yapılmaktadır. Genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında yer alan kişilerin sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularına başvurmaları gerekir. Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına ise ancak Kurum mevzuatımızda yer alan acil haller nedeni ile başvurabilir. Hasta müracaatının söz konusu durum nedeniyle yapıldığının Kurum inceleme birimlerince kabul edilmesi gerekmektedir.

6-Katılım payı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 68 inci maddesine göre uygulanmakta olup sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortası (GSS) kapsamında olan kişiler tarafından ödenecek tutar olarak tanımlanmaktadır. Sağlık Uygulama Tebliği gereğince acil hal nedeni ile sunulan acil sağlık hizmetleri için, hiçbir genel sağlık sigortalısından katılım payı alınamaz.

7-Sağlık hizmeti sunucularına müracaat aşamasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya var ise Kurum sağlık kartı belgelerinden biri ile kimlik tespiti ve biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılması zorunludur. Ancak acil hallerde ise kimlik tespiti acil halin sona ermesinden sonra yapılır.

8-Bir sağlık kurum ya da kuruluşundan hizmet alarak reçeteleri düzenlenmiş hastalara yapılan enjeksiyon işlemleri için sadece enjeksiyonun bedeli Kurumumuzca tanımlı kod üzerinden karşılanmaktadır. Kuruma fatura edilen bu işlem bedelinin iki katına kadar ilave ücret alınabilir. Enjeksiyon yaptırmak acil hal kapsamına girmemektedir.

9-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerinde tanımlı olan kişiler özel sevk kurallarına tabidir. Yeşil kartlılar bu kapsamda yer almakta olup acil haller nedeniyle özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat yapabilir. Hasta müracaatının söz konusu durum nedeniyle yapıldığının Kurum inceleme birimlerince kabul edilmesi gerekmektedir. Programlı diyaliz tedavisi için özel sağlık hizmeti sunucusuna başvuramaz.

 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager