Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Proje Tanıtım Dokümanı

Proje Adı:
Türkiye'de Yaşayan ve Türkiye’den Almanya, Hollanda Ve İsveç'e Göç Eden Yetişkinlerde Akılcı Antibiyotik Kullanımının Geliştirilmesi Projesi

Proje Numarası:
2015-1-TR01-KA204-022393

Proje Koordinatörü :
SGK Ankara İl Müdürlüğü

Proje Ortakları:
Hacettepe Üniversitesi
TEB 2.Bölge Ankara Eczacı Odası
Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü
Chemnitz Teknik Üniversitesi (Almanya)
Maastricht Üniversitesi (Hollanda)
Uppsala Üniversitesi (İsveç)

Projenin Amacı:
Yetişkin eğitimi yoluyla Türkiye’de yaşayan ve Türkiye’den Almanya, Hollanda ve İsveç’e göç eden yetişkinlerde akılcı antibiyotik kullanımı konusunda farkındalık yaratmak, antibiyotik direnci oluşmasının ve gereksiz ilaç harcamalarının önüne geçilmesine katkı sağlamak.

Proje Faaliyetleri:
- Hedef grubun antibiyotik kullanımı hakkındaki bilgi, tutum, davranışları ve sağlık çalışanlarının akılcı antibiyotik konusuna yaklaşımlarının araştırılmasına yönelik odak grup görüşmeleri ve derinlemesine görüşmeler yapılması
- Kanıta dayalı ve kültürel olarak uygun Bilgi, Eğitim ve İletişim (BEİ)  materyallerinin geliştirilmesi (Türkçe, Almanca, İngilizce, İsveççe, Hollandaca broşür, el kitapçığı, poster ve internet içerikleri, Avrupa’daki göçmenlere de yayın yapan ulusal TV kanalları için TV spotu hazırlanması, görme ve işitme engellilere yönelik bilgi materyallerinin hazırlanması)
- Hizmet alanlara ve hizmet sunucularına yönelik olmak üzere eğitim modülleri geliştirilmesi ve eğitim verilmesi

Beklenen Sonuçlar:
- Akılcı antibiyotik kullanımına ilişkin bilincin yükseltilmesi
- Sağlık çalışanlarının kapasitesinin artırılması
- Kamunun bilgilendirilmesine yönelik kaliteli materyallerin üretilmesi
- Sosyal sorumluluk için ortak çalışma zemini hazırlanması

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager