Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Sıkça Sorulan Sorular

Diş Tedavileri

 

1-Kurumdan gelir ve aylık alanlar (emekli) ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınır.

2-1005 sayılı Kanuna göre şeref aylığı alan kişiler ile eşlerinden, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler, harp malûllüğü aylığı alanlar ile 3713 sayılı Kanuna göre aylık alanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden, vazife malûllerinden, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde sayılan olaylara maruz kalmaları nedeniyle yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinde protez katılım payı alınmamaktadır.

3-Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlüsü oldukları kişilerin protezleri 4 yılda bir Kurumumuzca ödenmektedir. Ancak, trafik kazası veya iş kazası sonucu oluşan ağız ve çene travmalarında bu süre dikkate alınmaz. Ayrıca kötü huylu ve iyi huylu tümörler nedeniyle çenesinin bir bölümünü veya tamamını kaybetmiş hastalarda veya kanser nedeniyle aşırı kilo kaybının olduğu vakalarda üç diş hekiminin oluşturduğu sağlık kurulu raporuna istinaden 4 yıllık süre aranmaz.

4-%40 ve üzerinde engelli kişilerin özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılacak diş tedavileri için engellilik durumu belgelenmesi ve sağlık raporu alınması halinde Kurumca karşılanmaktadır. Bu hastalar için; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince muayene yapan hekim tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekir. Yapılan tedaviler Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT eki EK-2/Ç Listesi) yer alan bedeller üzerinden karşılanmaktadır.

5-18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavileri Kurumumuzca ödenmemektedir. Ancak tedaviye 18 yaşından önce başlanmış ve devam ediyor olması halinde Kurumumuzca karşılanmaktadır.

6-18 yaş altı kişilerin ortodontik diş tedavileri sevk kuralları doğrultusunda; özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularınca yapıldığında Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT eki EK-2/Ç Listesi) yer alan bedeller üzerinden karşılanmaktadır. Bu hizmeti alabilmek için; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince ortodontik tedavinin estetik amaçlı olmadığı ve maloklüzyon tipinin belirtildiği üç diş hekimi tarafından sağlık kurulu raporu hazırlanır. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde tedaviye başlanılması gerekmektedir.

7- %40 ve üzerinde engelli kişiler ve 18 yaş altı ortodontik diş tedavileri hariç olmak üzere özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan ağız ve diş sağlığına ilişkin tedavileri Kurumca ödenmez.

8-Kemik içi implantların bedelleri aşağıda tanımlanan durumlarda ve raporlanması halinde Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen bedeller üzerinden Kurumuzca ödenmektedir.
a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda,
b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında,
c) Konjenital diş eksikliği vakalarında,
ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda, hastaların bilinen rutin protetik diş tedavi yöntemleri ile tedavi edilemeyeceğinin implant uygulamasının zorunlu olduğunun, üniversite diş hekimliği fakültelerinden cerrahi, protez ve periodontoloji anabilim dallarından en az birer öğretim üyesinin katılımlarıyla oluşacak sağlık kurulu raporunda radyograların varlığında ve kaç adet implant uygulanacağının belirtilmesi şartıyla; her bir çene için en fazla 4 adet implant olmak üzere toplam 8 adet implant Kurumumuzca karşılanmaktadır.

9-%40 ve üzerinde engelli kişiler ile 18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavileri hariç olmak üzere genel sağlık sigortası kapsamında olan kişiler özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumumuzla sözleşmeli/protokollü olmayan sağlık hizmeti sunucularında yapılacak diş tedavileri karşılanmamaktadır.

 

 

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager