Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Hizmet Akdi ile Süreksiz Çalışanlar

Tarımda Hizmet Akdiyle Çalışanların Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?


Tarımda hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacaktır.


Buna göre;


8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için aşağıdaki şartlardan birini sağlaması gerekmektedir.

 

- 8/9/1999 tarihinde 13 yıl ve daha fazla sigortalılığı bulunanlar; en az 15 yıllık  sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirdikleri zaman yaşlılık aylığından yararlanabilir.


- 23/5/2002 tarihinde sigortalılık süresi 13 yıl (dahil) ve daha fazla olanlar için aşağıdaki tabloda belirtilen kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.


 

23/05/2002 Tarihindeki Sigortalılık Süresi/Sigortalılık Süresinin Başlangıcı

TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ EN AZ

Yaşı

Sigortalılık

Süresi

Gün

Sayısı

Kadın

Erkek

13 yıl (dahil)-15 yıl 8 ay 15 gün

09/09/1986-23/05/1989

40

44

15

3600

12 yıl 3 ay (dahil)-13 yıl

24/05/1989-23/02/1990

41

45

15

3600

11 yıl 6 ay (dahil)-12 yıl 3 ay

24/02/1990-23/11/1990

42

46

15

3600

10 yıl 9 ay (dahil)-11 yıl 6 ay

24/11/1990-23/08/1991

43

47

15

3600

10 yıl (dahil)-10 yıl 9 ay

24/08/1991-23/05/1992

44

48

15

3600

9 yıl 3 ay (dahil)-10 yıl

24/05/1992-23/02/1993

45

49

15

3600

8 yıl 6 ay (dahil)-9 yıl 3 ay

24/02/1993-23/11/1993

46

50

15

3600

7 yıl 9 ay (dahil)-8 yıl 6 ay

24/11/1993-23/08/1994

47

51

15

3600

7 yıl (dahil)-7 yıl 9 ay

24/08/1994-23/05/1995

48

52

15

3600

6 yıl 3 ay (dahil)-7 yıl

24/05/1995-23/02/1996

49

53

15

3600

5 yıl 6 ay (dahil)-6 yıl 3 ay

24/02/1996-23/11/1996

50

54

15

3600

4 yıl 9 ay (dahil)-5 yıl 6 ay

24/11/1996-23/08/1997

51

55

15

3600

4 yıl (dahil)-4 yıl 9 ay

24/08/1997-23/05/1998

52

56

15

3600

3 yıl 3 ay (dahil)-4 yıl

24/05/1998-23/02/1999

53

57

15

3600

2 yıl 8 ay 15 gün (dahil)-3 yıl 3 ay

24/02/1999-08/09/1999

54

58

15

3600

 

- Ancak, 7438 sayılı Kanunla Kanuna eklenen geçici 95 inci maddenin yürürlüğe girdiği 3/3/2023 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan sigortalılar 2925 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi hükümlerinde yer alan yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık aylığından yararlanırlar.

- Bu durumda, 3/3/2023 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan sigortalılar tabloda belirtilen kademeli yaş dışında 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirdikleri zaman yaşlılık aylığından yararlanabilecektir.

 

01/10/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa tarımda hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;

Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak, 15 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.


1/5/2008 öncesi herhangi bir sosyal güvenlik kanununa tabi hizmeti bulunmayıp, ilk defa 1/5/2008-30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olup sigortalılıkları Kanunun ek 5 inci maddesinin yürürlük tarihi olan 1/3/2011 tarihi itibariyle devam edenler;


-1/5/2008-28/2/2011 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi,


-1/3/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında 4(a) statüsünde sigortalı sayılacak olup, yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları buna göre belirlenecektir.


Ancak, 1/5/2008 öncesinde mülga kanunlara tabi sigortalılık süresi bulunup, son yedi yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında hizmeti bulunanlara 4/1-(a) kapsamında aylık bağlanacağından, aylığa hak kazanma koşulları 506 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenecek, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.

 

Ne Zaman Emekli Olabilirim?


Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Hizmet Akdi ile Çalışanlar” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!

https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/

 
Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?


Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.


Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.


Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünü öğrenmek için tıklayınız.


http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/il_mudurlukleri

 

 
Kimler Başvurabilir?


Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir.

 

Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

- Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi
- Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi  (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

 

Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?


Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir.
 
SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız:

 

http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/vatandas/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgkSMS

 

Aynı zamanda e-devletten takip edilebilmektedir.

 

https://www.turkiye.gov.tr/

 


İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?

 

Bankalar ile  imzalanan protokoller kapsamında; 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlar kapsamında Kurum tarafından ilk defa bağlanan gelir/aylıklar 01/08/2017 tarihinden itibaren ilgililerin emeklilik taleplerinde tercih ettiği bankalar ile ödenmektedir.


Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?


Gelir/aylık ödemeleri Banka Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. 4/1-(a) kapsamında gelir veya aylık alan sigortalı ve hak sahiplerinin her ay ödeme dönemlerinde ödenen gelir veya aylıkları, ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın normal ödeme gününde ödenecektir.


Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17’si ila 26’ncı günleri arasında 10 günde ödenir.

 

Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi

 

Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir.
Buna göre, halihazırda gelir ve aylık alanlardan, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın ödemeleri PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir.


Bunun için Kurumumuza yazılı olarak veya “ www.turkiye.gov.tr ” adresinden başvuruda bulunabilinir.

 


Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?

 

Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe  ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.


Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında; “e-Hizmetler” bölümünde SGK hizmetlerinin yer aldığı “4a Banka Değişikliği” butonu kullanılarak da gerçekleştirilebilmektedir.

 


Aylık Ödenen Bankalar

1.Akbank T.A.Ş.

2.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

3.Alternatifbank A.Ş.

4.Anadolubank A.Ş.

5.Burgan Bank A.Ş.

6.Denizbank A.Ş.

7.Fibabanka A.Ş.

8.QNB Finansbank A.Ş.

9.HSBC Bank A.Ş.

10.ICBC Turkey Bank A.Ş.

11.ING Bank A.Ş.

12.Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

13.Odea Bank A.Ş.

14.Şekerbank T.A.Ş.

15.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

16.Turkish Bank A.Ş.

17.Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

18.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

19.Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

20.Türkiye Halk Bankası A.Ş.

21.Türkiye İş Bankası A.Ş.

22.Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

23.Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

24.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

25.Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

26.Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)

27.Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.

 

EMEKLiLiK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager