Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

4/c ve İştirakçilik (Emekli Sandığı)

Aylık bağlama ve ihya talebinde bulunmanız ve Kurumumuzca istenecek parayı yatırmanız halinde paranın yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren tarafınıza aylık bağlanabilecektir.

Geçmişe dönük bir ödeme söz konusu değildir. Dul aylığı, tarafına yapılan toplu ödemeyi ihya edip parayı ödediği tarihi takip eden aybaşından itibaren bağlanacaktır.

Anne/babanızın 5-10 yıllık hizmet süresi; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre aylık bağlanması için yeterlidir. Maaşınız, müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanacaktır. Aylık bağlanmasına dair talep dilekçesi ile birlikte,

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat paşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA

adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Eşinizin (5-10) yıllık hizmet süresi; 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması için yeterli olduğundan, tarafına yapılmış olan toptan ödemeyi ihya edip ihya tutarını ödemesi halinde ödeme tarihini takip eden aybaşından itibaren Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına, dilekçe ile başvurmanız halinde tarafınıza aylık bağlanacaktır.

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığının adresi:
Mithat Paşa Cad.No:7
06437 Sıhhiye/ANKARA

Kanuna göre 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi çalışmanız, Emekli Sandığından dul aylığı almanıza engel değildir.

Eşinizin (5-10) yıllık hizmet süresi; 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması için yeterlidir.

-Talep dilekçesi İle birlikte,

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Cad.No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA

Adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 41. Maddesi gereği yapılan tüm borçlanmalarda olduğu gibi askerlik borçlanmasında da sigortalıların, taraflarına borcun tebliğinden itibaren 1 aylık ödeme süresi bulunmaktadır.

5434 sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi sigortalıların ise askerlik borçlanmalarını Kurumlarınca aylıklarından %16 oranında kesinti yapılmak suretiyle taksitle veya taraflarınca tek seferde ödeme imkanı bulunmaktadır.

Bu Kanuna göre; eşlerin çalışması, dul aylığı bağlanmasına engel bir durum olmadığından tarafına yapılmış olan toptan ödemeyi ihya edip ihya tutarını ödemesi halinde ödeme tarihini takip eden aybaşından itibaren dilekçe ile Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı Mithat paşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA adresine müracaat etmeniz halinde tarafınıza aylık bağlanacaktır.

Göreve girdiğiniz tarihi takip eden aybaşından itibaren, ek ödemeniz kesilir.

Evet.

Aylık bağlanabilmesi için; hizmet ve borçlanılacak süre toplamının en az 5 yıl olması gerekmektedir. Borçlanacağınız süre ile de eşinizin hizmeti 5 yılı doldurmayacağından tarafınıza aylık bağlanması mümkün değildir.

4/c’ye (Emekli Sandığı) tabi hizmet süreleriniz geçerli olup, 4/a (SSK) hizmetlerinizin iptal edilmesi gerekmektedir.

Emekli ikramiyeleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunundaki usul ve esaslara göre ödenmeye devam edilmektedir. Tamamen kaldırılması söz konusu değildir.

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa devlet memuru olarak göreve başlayanlar 4/c sigortalısı sayılacak ve haklarında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

5510 sayılı Kanun hükümlerine göre çalışmaya başladığınız tarihi takip eden aybaşından itibaren aylığınız kesilir.

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okunan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam edilen öğrencilik sürelerinin,

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Emniyet Hizmetleri sınıfında 4/1(c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmakta olanların Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okunan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam edilen öğrencilik sürelerinin,

Fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra, komiser yardımcısı veya polis memuru olarak atananların başarılı öğrenim sürelerinin (sivil öğrencilik süreleri), 

borçlandırılması mümkündür.

5510 sayılı Kanuna göre askerlikte geçen hizmet süreleriniz, sigortalılığınızın başlangıç tarihinden önce ise; sigortalılık başlangıç tarihi, borçlandırılan süre kadar geriye götürülmektedir.

Borçlanma talep dilekçesi elden, posta yolu ile veya e-devlet üzerinden başvurabilirsiniz.

Bu süreyi borçlanarak 5 yılı tamamlamanız halinde size aylık bağlanacaktır.

-Talep dilekçesi ile birlikte,

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA

adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Bu süreyi borçlanarak 5 yılı tamamlamanız halinde ve 5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen şartlara sahip olmanız halinde aylık bağlanabilecektir.

Talep dilekçesi ile birlikte,

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA

adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.

Aylığa müstahak olan kişilere ve Emekli Sandığı mensubu olmakla beraber, bekar kız çocuklarına ödenmektedir. Evli kız çocuklarına ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Anlaşması olan bir ülkenin vatandaşı iseniz; TC Vatandaşı gibi işlem görürsünüz.
Sosyal Güvenlik Anlaşması olmayan bir ülkenin vatandaşı iseniz; Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile ilgili konsoloslukla yapılan yazışma neticesinde, o ülkenin TC Vatandaşlarına verdiği haklar nispetinde aylığınız bağlanır.

Kurumları tarafından ödenir. Bunun için eşinizin son çalıştığı Kuruma başvurmanız gerekmektedir.

4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi çalışmanız, Emekli Sandığından dul aylığı almanıza engel değildir.

4/a’dan (SSK) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alabilirler.

Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz ancak bekar veya dul olmanız gerekmektedir.

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a’ya (ssk) tabi çalışan kız yetimlere, emekli sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’lı (ssk) çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

4/b’den (Bağ-kur) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alabilirler.

Eş karı ve koca) ve çocuklar ile ana ve baba olarak belirlenmiştir.

Dul ve yetimlere ait aylık bağlama oranları şu şekildedir;

 • Eş : %75

 • Çalışan ya da emekli aylığı alan eş : %50

 • Eş, 1 yetim : %60 %30

 • Eş, 2 yetim : %50 %25, %25

 • Tek yetim : %50

 • 2 yetim : %40, %40

Her iki aylığı birlikte alamazsınız. Ancak yüksek olanı tercih edebilirsiniz.

Vefat eden annenizin ölüm tarihini nüfusa işleterek, bir dilekçe ile bu durumu kurumumuza bildirmeniz gerekmektedir.

Yetim aylığı ister 5434 sayılı Kanuna ister 5510 sayılı Kanuna göre bağlanmış olsun, 25 yaşına kadar öğrenciliği devam eden erkek yetimlerin sigortalı olarak işe girmesi halinde aylıkları kesilmez.

İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde dul aylığınız kesilmeyecektir.

Erkek yetimlere 18 yaşına kadar, öğrenci olmaları halinde orta öğretimde 20, yükseköğretimde 25 yaşına kadar aylık bağlanmaktadır.
Bu şartları taşımayanlara aylık bağlanabilmesi için malullük ve muhtaçlık şartları aranmaktadır.
Yetim aylığınız isteğe bağlı sigortalı olmanız halinde kesilmeyecektir.

Kanun uyarınca; isteğe bağlı sigortalı olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi ödemeleri zorunludur.

Kanun uyarınca; isteğe bağlı sigortalı olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi ödemeleri zorunludur.

01.10.2008 tarihinden sonra; isteğe bağlı sigortalı olanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi ödemeleri zorunlu dur.

İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde yetim aylığınız kesilmeyecektir.

İlgililerin kanuni varislerine ödeme yapılabilmesi için gerekli olan belgeler şunlardır;

 • Veraset ilamında adı geçen varislerin talep dilekçeleri (bu talep e-Devlet üzerinden de “Muristen Doğan Hakkın Ödenmesi Talebi” bölümü tıklanarak gerçekleştirilebilmektedir),

 • Veraset ilamı (Aslı veya tasdikli örneği), veya noterden alınmış mirasçılık belgesi,

 • Veraset ve intikal vergisinden muaf veya vergisinin ödendiğine dair ilgili vergi dairesinden alınacak, resmi mühürle tasdik edilmiş belge.

Adres değişikliğinizi belirtir dilekçenizi, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cad.No:7 06410 Sıhhiye/ANKARA adresine göndermeniz gerekmektedir.

Ayrıca, bu işleminizi e-Devlet üzerinden de “4C Banka ve Adres Değişikliği” bölümünü tıklayarak da gerçekleştirebilirsiniz.

Dilekçe ile aylık tercihi müracaatında bulunulması halinde tercih ettiği aylık bağlanabilecektir.

Emeklinin ölümünden önce hamile kaldığınız çocuğunuza, doğum tarihini takip eden aybaşından itibaren maaş bağlanır.

Yetimlere aylık bağlama şartlarını taşımaları halinde aylık bağlanır. Eşe aylık bağlanması evli iken ölüm halinde olabilir. Boşanan eşe müşterek çocukları olsa dahi maaş bağlanmaz.

Reddi Miras Davası açmanız, aylık almanıza engel bir durum değildir. Ancak mirastan iskat(men) edilme durumunda aylık alamazsınız.

Orta öğrenimi bitirmiş ve 20 yaşını doldurmadan önce ilk ders yılında yükseköğrenime başlamış iseniz aylıklarınız kesintisiz ödenir.

Kızınıza evlenme ikramiyesi ödendiğinden, sizin aylıklarınız 24 aylık sürenin bitiminde artırılacaktır.

Çatışma sırasında vefat eden Geçici Köy Korucularının dul ve yetimlerine aylık bağlanır. Bunun için; Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yazılı müracaatınız gerekmektedir.

Tütün İkramiye tutarları; aylıkta bulunan kişilere eşit oranda ödenmektedir.

Banka değişikliği için dilekçe ile Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına veya SGK İl/Merkez Müdürlüklerine başvurabileceğiniz gibi, bu işleminizi e-Devlet üzerinden de “4C Banka Değişikliği” bölümünü tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bağlı bulunduğunuz SGK İl/Merkez Müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurmanız halinde aylıklarınız konutunuzda ödenebilecektir.

Aktif olarak görevde olanların intibakı yapıldığından, yeni öğrenim durumunuza göre intibakınızın yapılması ve emekli aylıklarınızın yükseltilmesi mümkün değildir.

Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığımıza dilekçe ile müracaat etmeniz halinde, bankadan iade edilen miktar, vefat tarihi itibarı ile incelenerek varislere ödenecektir.

 

 1. Ziraat Bankası

 2. PTT

 3. Halkbank

 4. Vakıflar Bankası

 5. İş Bankası

 6. Garanti Bankası

 7. Finansbank

 8. ING Bank

 9. Denizbank

 10. Akbank

 11. Yapı Kredi Bankası

 12. TEB

 13. HSBC

 14. Şekerbank

 15. Kuveytturk

 16. Burgan Bnk A.Ş.

 17. Albarakaturk

 18. Anadolubank

 19. Tekstilbank (ICBC)

 20. Türkiye Finans A.Ş.

 21. Alternatif Bank A.Ş.

 22. Turkish Bank A.Ş.

 23. Ziraat Katılım Bankası

 24. FibaBanka

 25. Odeabank

 26. Vakıf Katılım Bankası

 

4/a’ya (SSK) tabi işe girmeniz halinde aylığınız kesilmez. Ancak devlet memuru olmanız halinde aylıklarınız kesilir.

Kamu da 4/a’lı (SSK) olarak çalışılan sürelere emeklilik ikramiyesi ödenebilmesi için kamudaki sigortalı görevinden ayrıldığı tarih itibariyle kıdem tazminatını almamış ve kıdem tazminatı ödemesine müstehak olması şartıyla ikramiye ödenir.

26.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı kanuna göre emekli ikramiyesi ödenebilmesi için,

8.9.1999 tarihinden sonra istifaen görevinden ayrılmış olması,

İstifaen görevinden ayrıldığı tarih itibariyle 15 yıl sigortalılık süresi olması,

En az 3600 gün prim ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

Ayrıca, 26/01/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklik sonrasında memuriyet sürelerine ikramiye ödenebilmesi için 5434 sayılı Kanunun 89 ve geçici 223 üncü maddelerinde belirtilen şartların taşınması gerekmektedir.

 

İlgililerin emeklilik evrakının Kurumuz kayıtlarına geçtiği andan itibaren emekliliğin iptali mümkün değildir.

5434 sayılı Kanuna göre Ordu vazife malullüğü aylığı almakta iken 4/a ve 4/b kapsamında çalışmaya başlayanların aylıkları kesilmemektedir. Ancak 5510 sayılı Kanuna göre Ordu vazife malullüğü aylığı alanların 4/a ve 4/b kapsamında çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmektedir.

Emekli aylığınızdan genel sağlık sigortası primi kesilmeyecektir.

Evlenmeniz halinde almakta olduğunuz dul aylığınızın 12 katı tutarında evlenme ikramiyesi tarafınıza ödenecektir.

Müracaatınızı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yapmanız gerekmektedir. Serbest Seyahat Kartlarının düzenlenmesi anılan Bakanlıkça yapılmaktadır.

Emekli Sandığı emeklisi iken vefat eden eşinizden size % 50 oranında aylık bağlanır.

Aylık bağlanan dul eşine, Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi çalışmamak kaydı ile ve aylık bağlanan hisse oranına göre ek ödeme yapılmaktadır.

Devlet memurlarına, emekli aylığı bağlanmadığı veya toptan ödeme yapılmadığı sürece ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

Emekli Sandığına tabi hizmetlerinizin tam yıllarının tamamına karşılık emekli ikramiyesi alabilirsiniz.

Emekli Sandığına tabi hizmetleri ile birlikte kıdem tazminatı ödenmemiş ve kıdem tazminatı ödenilmesine müstehak olmak şartıyla kamuda sigortalı geçen hizmetlere ikramiye ödenir. Özel sektörde 4/a’lı (sigortalı) geçen ve 4/b’li (bağ-kur) geçen sürelerine emeklilik ikramiyesi ödenmez.

4/b’den (BAĞ-KUR) dul aylığı almanız, Kız çocuk olarak Emekli Sandığından yetim aylığı almanıza engel değildir.

İsteğe bağlı iştirakçi olarak geçen sürelere ikramiye ödenmeyecektir.

Doğum borçlanması yaptığınız hizmet sürelerinize emekli ikramiyesi ödenmektedir.

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/a’ya (ssk) tabi çalışan kız yetimlere, emekli sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’lı (ssk) çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

Borçlanılan askerlik sürelerine emekli ikramiyesi ödenmektedir.

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı

Mithat Paşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA adresine yazılı müracaatınız halinde durumunuz incelenecektir.

3201 sayılı Kanuna göre yapılan yurt dışı borçlanmalarına emeklilik ikramiyesi ödenmemektedir.

Sözleşmeli olarak çalıştığınız süreler emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.

Polis Memurlarının fiili hizmet süresi zamları, emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.

Emekli Sandığına (Devredilen) tabi olarak geçen sürelerine ikramiye ödenecek olup, Geçici 192. Madde iştirakçiliğinde özel sektörde geçen sürelere ikramiye ödenmeyecektir.

Borçlandırılan süreler, emekli ikramiyesine esas hizmet süresinde dikkate alındığından, bu sürelere ikramiye ödenir.

5434 sayılı Kanun kapsamında yetim aylığı almakta iken evlenen kız yetimlerin aylıktan çıkması durumunda diğer aylık alanların aylıkları yükseltilecektir.

5510 sayılı Kanun kapsamında ölüm aylığı almakta iken evlenen kız yetimlerin aylıktan çıkması durumunda ise diğer aylık alanların aylıkları 24 ay süresince yükseltilmemektedir.

Evlat edinen anne ya da baba tarafından size yetim aylığı bağlanır.

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Cad.No:7 06420 Sıhhiye/ANKARA

adresine yazılı müracaat edilmesi yeterlidir.

İlk eşten olan çocuklar, ana baba yetimi sayıldığından, aylık bağlama oranları diğer eşin çocuklarından fazladır.

Evlatlık verdiğiniz çocuğunuzdan dolayı size aylık bağlanır. Dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir.

Aylıklarını üçer aylık dönemler halinde alanların peşin ödenen aylıkları ölümleri halinde geri alınmamaktadır. Ancak makam-görev/temsil tazminatları ilgililere hayatta bulundukları sürece ödeneceğinden, hak sahibinin vefatı halinde makam-görev/temsil tazminatlarına ilişkin tutarlar ile 5434 sayılı Kanunun ek 81 ve ek 84. maddesine göre ödenecek ek ödemeler borç çıkartılarak tahsil edilecektir.

Müşterek çocuklarınız varsa veya evlendiğiniz tarihten itibaren 10 yıl geçmiş ise; normal oranlarda aylık bağlanır. Şayet bu şartları taşımıyorsanız yarı oranda aylık bağlanır.

Mahkeme tarafından verilen karar kesinleşmiş ise tarafınıza aylık bağlanmaz.

Erkek yetim aylığı alanlara evlenme ikramiyesi ödenmemektedir.

Erkek yetimlere Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanabilmesi için; malullük ve muhtaçlık artları birlikte aranmaktadır. 4/a’dan (SSK) emekli aylığı aldığınız için muhtaç olamayacağınızdan, tarafınıza aylık bağlanması mümkün değildir.

25 yaşını doldurana kadar aylık alabilirsiniz.

Öğrencilik haklarından yararlandığınız sürece askere gitseniz de aylıklarınız ödenmeye devam edilir.

Öğrencilik haklarından yararlanmadığınız için tarafınıza aylık ödenmez.

Doktora öğrencilerine yetim aylığı ödenmemektedir.

Erkek yetimlerin 2. kez yüksek lisans yapmaları halinde yetim aylığı ödenmemektedir.

Kazandığınız bölüm, bitirdiğiniz bölümün devamı ise; lisans öğrenimine hangi sınıftan başladıklarına (yabancı dille öğretim yapılan programlara kayıt için devam edilen yabancı dil hazırlık sınıfları dahil) bakılmaksızın, yetim aylığı alabilirsiniz. Ancak bitirdiğiniz bölümle ilgisi olmayan bir bölüme kayıt yaptırmanız halinde aylık alamazsınız.

5434 sayılı Kanun kapsamında aylık alan ana, eş ve kız yetimlerin evlenmeleri halinde aylıklarının 12 katı tutarında evlenme ikramiyesi ödendiğinden tarafınıza 01.10.2008 tarihinden sonra 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlara ilişkin hükümlerinin uygulanması mümkün değildir.

Evlenme ikramiyenizden, hak etmeden aldığınız aylıklar ve her türlü kanuni kesintiler yapılabilir.

İlgiliye bağlanmış olan aylıklar 5510 sayılı kanun hükümlerine göre bağlanmış olduğundan ve 5510 sayılı kanuna göre evlenme ikramiyesi sadece kız çocuklarına ödendiğinden tarafınıza evlenme ikramiyesi ödenmez.

Evlenmeniz halinde almakta olduğunuz dul aylığınızın on iki katı tutarında evlenme ikramiyesi tarafınıza ödenecektir.

Evlenme ikramiyesi ödenmemektedir.

Fiili hizmet sürelerine, fiili hizmet süresi zamları da ilave edilerek bildirildiğinden, ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın söz konusu süreler, toplam fiili hizmet süreleri birleştirilir.

Fiili hizmet süresi zammı; emekli ikramiyesi, emekli aylığı ve tabi olunan emeklilik yaşının hesabında dikkate alınır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan subaylar, en fazla 8 yıl fiili hizmet süresi zammından yararlanabilirler.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde yedek subay olarak görev yapanlara fiilen çalıştığı her yıl için 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmektedir.

Ücretsiz izinde geçen sürelere, fiili hizmet süresi zammı verilmemektedir.

Ücretsiz izinli olarak geçen sürenizi borçlanmış olsanız bile bu sürelere fiili hizmet süresi zammı verilmemektedir.

Emniyet Hizmetlerinde çalışan polis memurları en fazla 8 yıl fiili hizmet süresi zammından yararlanabilirler.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan uzman erbaşlara fiilen çalıştığı her yıl için 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmektedir.

Milli İstihbarat Teşkilatı mensuplarına toplamda  8 yılı geçmemek üzere yıllık olarak 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmektedir.

Kadronuzun Emniyet hizmetleri sınıfında kalması ve bulunduğunuz kadro ile ilişiğinizin kesilmemesi şartıyla, fiili hizmet süresi zammından yararlanmaya devam edersiniz.

Çalışmalarının 60 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek işler kapsamında olması durumunda malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta prim oranı 3,33 puan artırılmak suretiyle belirlenerek, bu şekilde bulunacak orana ait primin işveren tarafından ödenmesi gerektiğinden; malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi sigortalı hissesi %9, işveren hissesi %14,33 olmak üzere toplam %23,33 olacaktır.

90 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek işler kapsamında olması durumunda malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta prim oranı 5 puan artırılmak suretiyle belirlenerek, bu şekilde bulunacak orana ait primin işveren tarafından ödenmesi gerektiğinden; malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi sigortalı hissesi %9, işveren hissesi %16 olmak üzere toplam %25 olacaktır.

180 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecek işler kapsamında olması durumunda malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta prim oranı 10 puan artırılmak suretiyle belirlenerek, bu şekilde bulunacak orana ait primin işveren tarafından ödenmesi gerektiğinden; malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi sigortalı hissesi %9, işveren hissesi %21 olmak üzere toplam %30 olacaktır.

Harp Okullarında geçen öğrencilik süreleri için fiili hizmet süresi zammı verilmemektedir.

Fiili hizmet süresi zamları, emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde 4/b’ye (BAĞ-KUR) tabi çalışan kız yetimlere, emekli sandığı kanununa göre aylık bağlanabilir. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/b’ye (BAĞ-KUR) çalışan kız yetimlere aylık bağlanamaz.

Emekli sicil numaranızı, Kurumunuz aracılığı ile alabilirsiniz.

Görev yapmakta olduğu Kuruma müracaat edilmesi yeterlidir.

Borçlanma talep dilekçesi ve fahri asistanlık sürelerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir belge ile elden, posta ile veya e-devlet kanalıyla borçlanma başvurusu yapabilirsiniz.

15 yıl hizmetinize karşılık 61 yaşınızı doldurmanız şartı ile müracaatınız halinde emekli olabilirsiniz.

Kişinin emeklilik için öngörülen yaşını doldurduğu tarihte emekli aylığı bağlanması talebi ile yazılı olarak Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

Birleştirilen bütün hizmetler, emekli aylığı hesabında dikkate alınır. Aylık bağlama oranı, toplam hizmet süresi üzerinden hesap edilir.

Görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı; bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınır.

Tekrar isteğe bağlı iştirakçi olmanız mümkün değildir.

Toplu ya da fasılalı olarak toplam 6 aydan daha fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ödememe nedeniyle isteğe bağlı iştirakçilikleri sona erenlerin tekrar isteğe bağlı iştirakçi olmaları mümkün değildir.

Zorunlu sigortalı olmaları nedeniyle isteğe bağlı iştirakçilikleri sona erenler, zorunlu sigortalılığının sona erdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazılı olarak müracaat etmeleri halinde tekrar isteğe bağlı iştirakçi olabilirler.

Göreve başlaya sigortalıların, o aya ait kıst aylıklarından sigorta primi alınır.

Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan, kanunları gereğince eksik aylığa müstahak bulunanların prime esas kazançlarının yarısı üzerinden; bu müddetler için sonradan görevlerine iade edilerek tam aylığa hak kazananların ise prime esas kazançlarının tamamı üzerinden prim alınır.

Bekar olması ve Emekli Sandığına tabi bir görevde çalışmaması veya Emekli Sandığından(4/c’ye tabi) aylık almaması halinde yazılı olarak müracaat etmesi şartıyla aylık bağlanır.

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Cad. No:7 06420 Sıhhiye\ANKARA adresine emsal gösterdiği kişinin emekli sicil numarasını da belirtir şekilde yazılı müracaatınız halinde durumunuz incelenecektir.

 1. Toplu ya da fasılalı olarak toplam 6 aydan daha fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının süresi içinde yatırılmaması,
 2. İsteğe bağlı iştirakçi olarak, Emekli Sandığı ile ilgilendirildikten sonra, 01.10.2008 tarihinden sonra 4/a (SSK) veya 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında çalışmaya başlanılması,
 3. Vazgeçme isteklerinin Kuruma yazılı olarak bildirmesi hallerinde Emekli sandığına tabi isteğe bağlı iştirakçilik sona erer.

 

İsteğe bağlı iştirakçilerin ödemesi gereken bir aylık kesenek ve karşılık tutarı sigortalının görevinden ayrıldığı tarihteki derece kademesinin göstergesi, varsa bu dereceye ait ek gösterge rakamının müracaat ettiği tarihteki katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara o tarihte yürürlükte olan taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı tutarı ilave edilmek suretiyle bulunacak toplam tutarın %16 emeklilik keseneği ve %20 kurum karşılığı olmak üzere toplam %36’sıdır.

Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olarak Kurumumuzla ilgilendirilenler 1/1/2012 tarihinden itibaren isteklerine bakılmaksızın %12 oranındaki genel sağlık sigortası primlerinin tamamını da kendileri ödeyeceklerdir.

Zorunlu sigortalılığınızın sona erdiği tarihten itibaren 6 ay içinde yazılı olarak müracaat etmeniz halinde tekrar isteğe bağlı iştirakçi olabilirsiniz.

Toplu ya da fasılalı olarak toplam 6 aydan daha fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ödememe nedeniyle isteğe bağlı iştirakçilikleri sona erenlerin 5434 sayılı Kanun uyarınca tekrar isteğe bağlı iştirakçi olmalarına imkan bulunmamaktadır.

Kanunda öngörülen yaşını doldurduğu tarihte yazılı olarak müracaat etmesi halinde emekli aylığınız bağlanacaktır. Bu zaman zarfında genel sağlık sigortasına prim ödeyerek sağlık haklarından faydalanabilirsiniz.

Kurumumuzdan aylık alan ve yurt dışına yerleşenlerden, aylıklarının yurt dışına transferini isteyenlerin aylıkları, yazılı talepleri (aylıklarının transfer edilmesi istenen banka şubesi adı, adresi, banka kodları, banka hesap numarası, IBAN ile ikamet adresini içeren) üzerine transfer masrafları kendilerince karşılanmak şartıyla talep dilekçelerinde belirtilen banka şubesindeki hesap numaralarına gönderilmek üzere MOSİP sistemine aktarılmakta ve Muhasebe Daire Başkanlığı tarafından T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık şubesi aracılığı ile döviz olarak transfer edilmektedir. Bu kapsamda aylıklarını yurt dışına transfer etmek isteyenler, taleplerini aynı zamanda e-Devlet üzerinden de “Emekli Aylığının Yurt Dışına Transfer Edilmesi Talebi" bölümünü tıklayarak gerçekleştirebilirler.

Evlenmediğiniz sürece 4/a veya başka herhangi bir statüye tabi çalışmaya başlamanız, dul aylığı almanıza engel değildir.

01.01.2006 tarihinden itibaren; vergi iade tutarları, ek ödeme adı altında aylıklarınızla birlikte ödenmektedir.

Aylıklarınız kesilmeyecektir. Ancak hakkınızda; devlet memuriyetine başlamanız halinde uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacaktır. Genel sağlık primi kesilmez.

Aylık bağlanabilmesi için; hizmet ve borçlanılacak süre toplamının en az 5 yıl olması gerekmektedir.

Yönetmelik gereğince serbest seyahat kartı çıkarılması halinde ücret alınmamaktadır.

Aylıklarınızı, PTT Bank Şubelerinden alabilirsiniz.

Şehit olanların dul ve yetimlerine vazife malullüğü aylığı bağlanır.

Emekli Sandığından aylık almakta olan kişiler, aynı zamanda Kıbrıs Gazisi aylıklarını da alabilirler.

Çatışma sırasında vefat eden Geçici Köy Korucularının dul ve yetimlerine aylık bağlanır.

Annenizin vefatından önce hak edip de alamadığı tütün ikramiyesi var ise varislerin, Kurumumuza dilekçe ve veraset ilamı ile veya noterden alınacak mirasçılık belgesi ile müracaatları halinde ödenecektir.

Tütün İkramiye tutarları; aylıkta bulunan kişilere eşit oranda ödenmektedir.

NOT: Tütün İkramiye tutarları, yılın ilk üç ayı içerisinde ödenir.

Aylıklarınız hiçbir suretle kesilmeyecektir; ancak 4/a (SSK) veya 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında bir işe başlamanız halinde iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanacaktır. Genel sağlık sigortası pirimi kesilmez.

Malul erkek çocuklara aylık bağlanabilmesi için; malul ve muhtaç olması şartı birlikte aranmaktadır. Göreve girmeniz halinde muhtaçlığınız ortadan kalkacağından, aylığınız kesilir.

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilerimize ve Kurumumuzdan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir. Bu ödeme için herhangi bir talebe gerek yoktur. 4/c kapsamında bu ikramiyeden faydalanabilmek için bayramın içinde bulunduğu ayda mutlak surette Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı veya ölüm aylığı alıyor olmak gerekmektedir.

Bayram ikramiyesi emeklinin kendisi için 1.100 TL olmakla birlikte, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı aylık almakta olan hak sahiplerine bayram ikramiye ödemeleri hisseleri oranında ödenmektedir. Birden fazla dosyadan aylık/gelir almakta olan emekli veya hak sahiplerine bayram ikramiyesi en fazla ödeme aldıkları dosya üzerinden yapılmakta olup, birden fazla dosya için aynı kişiye bayram ikramiyesi ödeme imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca, Bayram ikramiyesi ödemelerinden kesinti yapılamadığı gibi haciz işlemi de gerçekleştirilemez.

 • 15/10/2008 tarihi itibariyle askeri öğrencilik süreleri mesleğe atanılması şartı ile sigortalı hizmet sayılmaktadır. (5510 4/d)

 • 15/10/2008 öncesinde atandığı için haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmakta kişilerin askeri okul süreleri ise;
11/7/1978 tarihi itibariyle harp okulunda, astsubay sınıf okulunda geçen 18 yaş üstü süreler okulun başarı ile bitirmiş olması şartıyla fiili hizmetten sayılmaktadır. Subay nasbedilmek şart değildir. (5434 12/j).

11/7/1978 tarihi öncesi astsubay sınıf okulu süreleri ise borçlanma kapsamında olup 5434 sayılı Kanunun geçici 170 nci maddesine göre ortakokul ve dengi okulu, astsubay hazırlama okulu, lise ve dengi okulu mezunu olup da sınıf okullarını başarı ile bitirerek astsubay nasbedilenlerin astsubay sınıf okullarında geçen başarılı eğitim ve öğrenim süreleri fiili hizmet müddetinden sayılması ve bundan doğacak borçlanmaların iştirakçiler tarafından astsubay nasbedildikleri tarihteki astsubay çavuş aylığı üzerinden Kurumumuza bir yıl içinde ödenmesi söz konusudur.

2/8/2013’ten sonraki POMEM süreleri mesleğe atanma koşulu ile hizmetten sayılmaktadır ancak bu tarihten önceki POMEM eğitim süreleri hizmet sayılmaz ve borçlanılması da mümkün değildir.

Vekil öğretmenlik, vekil imamlık görevleri sırasında kişiler için Kurumumuza emekli keseneği gönderilmektedir ve 5434 sayılı Kanunun 31. maddesine göre adına kesenek gönderilmesi ile kişinin sigortalı hizmet süresi başlamaktadır.Dolayısıyla 5434 sayılı Kanuna tabi sigortalı sayılırsınız.

Eğer Kurumumuz mevcut kayıtlarında yer almayan vekil öğretmenliğiniz, vekil imamlığınız var ise görev yaptığınız sürelere ilişkin olarak görev yaptığınız okul, yer, tarih, il ve ilçe gibi verileri içeren bir dilekçe ve varsa konuya ilişkin olarak temin edebileceğiniz belge örnekleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı, Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye Çankaya/ANKARA adresine müracaat etmeniz halinde durumunuzun incelenmesi mümkün olabilecektir.

Vekil öğretmenlik sürenize göre sigorta başlangıç tarihiniz belirlenecek olup emeklilik için gerekli yaş ve hizmet şartlarınız belirlenirken bu süreler de dikkate alınacaktır.

2008 Ekim ayı başından sonra 657 sayılı Kanunun 86. maddesi gereğince memurların, kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma sebebiyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine açıktan vekil olarak atananlar 5510 sayılı kanunun 4/1(c) bendine tabi sigortalı sayılacaktır.

Hizmet Takip Programı(HİTAP), 4/c sigortalılarının, ilk göreve başladıkları tarihten itibaren tüm hizmet sürelerini, emeklilikte tabi oldukları yaş ve emekli olabilecekleri tarihi gösteren programdır. HİTAP bilgileri, ilgililerin çalıştığı kurum/kurumlarca girilmektedir. HİTAP kayıtlarınızda hata var ise halen veya son defa çalıştığınız Kurumunuza başvurmanız gerekmektedir.

E-devlet sistemi üzerinden alınan hizmet belgesi, Kurumunuzca yapılan bildirimleri göstermektedir. Kurumunuz, siz emekli olana kadar bu bilgileri değiştirme ve güncelleme yetkisine sahiptir. Programa internet üzerinden aktarılacak bilgilerin doğruluğundan kamu idareleri sorumlu olup, aktarılacak bilgiler adli ve idari makamlar nezdinde resmî belge olarak geçerlidir.

E devlet üzerinden SGK nın pek çok işlemi için müracaatta bulunmanız mümkündür.

Devlet memurlarının da SGK, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan işlemlerden sigortalılıklarına ilişkin kayıtları görme, isteğe bağlı ilgilendirilme başvurusu, borçlanma başvurusu, fiili hizmet süresi zammı bilgisi talebi, hak sahiplerine ölüm yardımı ödemesi veya dul/yetim aylığı bağlanması talebi gibi işlemlerini e-devlet kanalıyla yapabilmesi mümkündür.

Ayrıca Ekim 2008 aybaşından sonra göreve başlayan 5510 sayılı Kanuna tabi 4/1(c) sigortalılarının askerlik ve doğum borçlanması başvurusu üzerine borç tahakkuk bildirimleri de yine e-devlet kanalıyla yapılmaktadır.

Emeklilik ve borçlanma başvuruları Kurumunuzca HİTAP üzerinden iletilebilir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendine tabi sağlık çalışanları, 7146 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya eklenen (20) sıra numarası ile hükmün yürürlüğe girdiği 03/08/2018 tarihinden geçerli olmak üzere Sağlık Bakanlığınca belirlenen unvan ve kadrolarda insan sağlığına ilişkin işlerde geçen fiili çalışmalarının her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaktadır.

15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK 153 üncü maddesi ile 5510 sayılı Kanununun 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya eklenen (19) sıra numarası ile eklenen ve 1/09/2017 tarihi itibariyle yürürlüğe giren hüküm gereğince ceza infaz kurumlarında ceza infaz kurumu müdürü, idare memuru, infaz ve koruma baş memuru, infaz ve koruma memuru unvanlı kadrolarda bulunanlar ile Adalet Bakanlığı taşra teşkilatına tahsisli kadro veya pozisyonlarda bulunup ceza infaz kurumlarında görev yapan ve ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularla bilfiil irtibat içinde olan diğer görevliler fiili çalışmalarının her 360 günü için 90 gün fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaktadır. 

Emekli aylığı almakta iken belediye başkanı olanların 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında sigortalı olmaları, sigortalıların isteğine bağlıdır. Bunlar isterlerse emekli aylığı kesilmek suretiyle dilekçelerinin kurum kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ay başından itibaren bu kapsamda sigortalı olabilirler.

5393 sayılı Belediyeler Kanunun 49 uncu maddesi sadece aktif sigortalı olanlara bu hakkı vermiş olup, emekli statüsünde olanların 4/1-c bendi kapsamında sigortalı olmaları mümkün değildir.

Belediye Meclisi üyeleri 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında sigortalı sayılmazlar.

İl Genel Meclisi Üyeleri 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında sigortalı sayılmazlar.

İl encümenine seçimle gelen üyeleri isteklerine bakılmaksızın zorunlu olarak 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında sigortalıdırlar.

İl encümenin seçimle gelen üyeleri 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında sigortalı sayıldıklarından bunların 4/1-b kapsamındaki sigortalılığı il encümen üyeliğine seçildiği tarihten itibaren son bulacaktır.

 

 

 

EMEKLiLiK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager