Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

5233 Sayılı Kanun Kapsamında Terör ve Terörle Mücadeleden Zarar Gören Sivillere Aylık Bağlanması

Kimlere Aylık Bağlanmaktadır?

 

Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar görerek yetkili sağlık kuruluşları tarafından birinci, ikinci veya üçüncü derece çalışma gücü kaybına uğradığı tespit edilen vatandaşlarımıza aylık bağlanmaktadır.


Hangi Belgeler İstenmektedir?

 

- Dilekçe,

- Zarar Tespit Komisyonu Kararı,

- Terör suçlarından dolayı hüküm giyip giymediklerine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak yazının aslı (Adli Sicil Kaydı),

- 5233 Sayılı Kanuna Göre Derecelendirilmiş (1,2,3. derece) Sağlık Kurulu Raporu,

- Olayın Terör Neden ve Etkisiyle Meydana Geldiğini Gösterir Belge (olay yeri tutanağı, mahkeme kararı)


Başvurular Nereye Yapılabilmektedir?

 

Kapsama girenlerin ilgili valiliğe müracaatı üzerine valilik tarafından tanzim edilecek aylık bağlanmaya ilişkin belgeler Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmektedir.


Aylıklar Dul ve Yetimlere İntikal Eder mi?


Dul eşlere ve anne ve babalara aylıklar şartsız olarak intikal ederken, 5510 sayılı Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan;
1) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara (4/1-(a) bendi kapsamında çalışanlar dahil) veya,
2) Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirip malûl olduğu anlaşılanlara veya,
3) Yaşları ne olursa olsun evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan boşanan veya dul kalan kızlarına da aylıklar intikal etmektedir.


Aylıklar Hangi Hallerde Kesilmektedir?

 

- 5233 sayılı Kanun kapsamında aylık almakta olan malullere sigortalılıkları nedeniyle ilgili mevzuat uyarınca aylık bağlanması halinde yüksek olan aylık ödenmektedir.
- Hak sahibi çocuklara bağlanan aylıklar 5510 sayılı Kanuna göre zorunlu sigortalı olarak ya da yurtdışında çalışmaya başlamaları, erkek çocukların öğrenim durumlarına göre 18, 20, 25 yaşlarını doldurmaları, kız çocukların ise evlenmeleri halinde kesilmektedir.

 

EMEKLiLiK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager