Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

İşveren Prim Oranları

Prim Oranları


 

SGK PRİM ORANLARI

(01.01.2008’den İtibaren)

 

Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları(5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar

 

Sigorta Kolu

İşveren Payı (%)

Çalışan Payı (%)

Toplam (%)

Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm

11

9

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

 

2

-

2

Genel Sağlık Sigortası

7,5

5

12,5

İşsizlik Sigortası

 

2

1

3

Toplam

22,5

15

37,5

 

Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Oranı ( Hizmet Akdine İstinaden Çalışanlar İçin)

 

60 Gün Eklenecek İşler

12

9

21

90 Gün Eklenecek İşler

12,5

9

21,5

180 Gün Eklenecek İşler

14

9

23

 

 

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı

(4/a kapsamındakiler için)

İşveren Payı (%)

Çalışan Payı (%)

Toplam (%)

22,5 + 2

7,5

32

 

 

SİGORTALILIK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager