Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Mevzuatı

Konu Başlığı Kanun Maddesi Yönetmelik Maddesi İlgili Tebliğ Maddesi
Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar
Sigortalılığın Sona Ermesi
İşyeri, İşyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali Ve Nakli
İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması
Meslek Hastalığının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması
Hastalık ve Analık Hali
İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar
Ödenek ve Gelirlere Esas Tutulacak Günlük Kazanç
Geçici İş Göremezlik Ödeneği
İş Kazası ve Meslek Hastalığı ile Hastalık Bakımından İşverenin ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu
Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması
Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk
Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Dikkate Alınmayan Süreler
Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi
Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Şartları
Tarım veya Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Sigortalılığı
Kurumca Verilecek İdarî Para Cezaları
Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasına İlişkin Bazı Geçiş Hükümleri
Genel Sağlık Sigortası Geçiş Hükümleri
4046 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Geçiş Esasları
<<<12>>>

Acrobat Reader indirmek için tıklayınız.

 

MEVZUAT

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager