Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar

İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık ve Analık Sigortasından Sağlanan Haklar
Malûllük Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesi (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği)
Sürekli İş Göremezlik Gelirine Hak Kazanma, Hesaplanması, Başlangıcı ve Birden Çok İş Kazası ve Meslek Hastalığı Hali (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
Hak Sahiplerine Gelir Bağlanması, Evlenme ve Cenaze Ödenekleri (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
Malûllük Aylığının Hesaplanması, Başlangıcı, Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
Malûllük Aylığının Başlangıcı (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği)
Malullük Aylığının Başlangıcı (5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ)
Malullük Aylığının Başlangıcı (Kamum Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ)
Malullük Aylığının Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması (5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ)
Malullük Aylığının Kesilmesi ve Yeniden Bağlanması (Kamum Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ)
(Malul Kişinin Ölmesi Halinde) Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
Hak Sahiplerinin Ölüm Aylığından Yararlanma Şartları (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği)
Kontrol Muayenesi (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu)
Yoklama İşlemlerinin Kapsamı (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği)
Kontrol Muayene İşlemleri (Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ)
Kontrol Muayene İşlemleri (5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar İle Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ)
Vazife ve Harp Malullüğü Aylığı Alanlardan Çalışanlar (Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ)
Cenaze Ödeneği (Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ)
Malullük, Vazife Malullüğü ve Ölüm Sigortası Bakımından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu (Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ)
<<<123>>>

Acrobat Reader indirmek için tıklayınız.

 

MEVZUAT

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager