Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...
TR EN  
 
 

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

 

Künye


P-ISSN: 2146-4839
E-ISSN: 2148-483X

Sahibi/ Owner of the Journal
Sosyal Güvenlik Kurumu Adına / On behalf of the Social Security Institution
Dr. Raci KAYA (Kurum Başkanı / President of the Institution) 


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü / Responsible Publication Manager 
Bünyamin ODABAŞI

Yayın Kurulu / Editorial Board 
İsmail ERTÜZÜN

Ömer KÜÇÜKEVCİLİOĞLU
Bünyamin ESEN
Nilay ORAL

Tuğba YILDIZ


Editörler / Editors 
Öğr. Gör. Tarkan ZENGİN
Selda DEMİR

Redaksiyon / Redaction​
Oğuzhan TAŞ

Yayın Türü: Yaygın Süreli / Type of Publication: Periodical
Yayın Aralığı: 6 aylık / Frequency of Publication: Twice a Year
Dili: Türkçe ve İngilizce / Language: Turkish and English

ULUSLARARASI DANIŞMA KURULU
Professor Yener ALTUNBAŞ - Bangor University - UK
Professor Paul Leonard GALLINA - Bishop’s University - CA
Professor Jacqueline S. ISMAEL - University of Calgary - CA 
Professor Özay MEHMET - University of Carleton - CA
Professor Allan MOSCOVITCH - University of Carleton - CA
Professor Mark THOMPSON - University of Biritish Columbia - CA

ULUSAL DANIŞMA KURULU


Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR-İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. İsmail AĞIRBAŞ-Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Levent AKIN-Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf ALPER-Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Faruk ANDAÇ-Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kadir ARICI-Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. Zakir AVŞAR-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Ufuk AYDIN-İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Abdurrahman AYHAN-Kıbrıs İlim Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Serpil AYTAÇ-Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet BARCA-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman BAŞTERZİ-Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Emel ÇETİNKAYA-Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. Fevzi DEMİR-Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU-Yıldız Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ-İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. E. Murat ENGİN-Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hediye ERGİN-Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Şükran ERTÜRK-Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU-Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ali GÜZEL-Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Alpay HEKİMLER-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Oğuz KARADENİZ-Pamukkale Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Aşkın KESER-Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Cem KILIÇ-TOBB ETÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Saim OCAK-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ercüment ÖZKARACA-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Serdar SAYAN-TOBB ETÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER-Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sarper SÜZEK-Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Müjdat ŞAKAR-Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Savaş TAŞKENT-İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi
Prof. Dr. Ferda YERDELEN TATOĞLU-İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Sinem YILDIRIMALP-Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet TOP-Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Türker TOPALHAN-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Aziz Can TUNCAY-Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. M. Fatih UŞAN-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ-Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Gaye BAYCIK-Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

GENEL YAYIN İLKELERİ

1- Sosyal Güvenlik Dergisi (SGD), yılda iki kez yayınlanan uluslararası, hakemli, bilimsel bir dergidir.
2- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
3- Dergide yayınlanmasına karar verilen yazıların, elektronik ortamda tam metin olarak yayınlanmak da dahil olmak üzere, yayın hakları SGK’ya aittir.
4- Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar önce Yayın Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygunluğu tespit edilen yazılar değerlendirmeleri için yazının ilgili olduğu alanda iki hakeme gönderilir. Hakem raporuna göre; yazarına düzeltme gönderilir, yayınlanır ya da reddedilir.
5- Dergide yayımlanan makalelerdeki fikir ve görüşler Sosyal Güvenlik Kurumunun kurumsal görüşünü yansıtmaz, tüm görüşler yazarlarına aittir.
6- Yazarların, çift kör hakem değerlendirme sürecinden geçmiş her çalışmayı, iThenticate yazılımı ile tarayıp sonuç raporunu göndermeleri gereklidir. Editör ve Yayın Kurulu sonuç raporuna göre makale hakkında son kararı verir.
7- Dergide yargı kararı incelemelerine yer verilebilir.
8- SGD Sosyal Güvenlik Dergisi'ne makale gönderenler derginin yayın ilkelerini kabul etmiş sayılırlar.
 
  SGD - Sosyal Güvenlik Dergisi açık erişimli bir dergidir. 

  
  SGD Sosyal Güvenlik Dergisi’nin tüm hakları saklıdır. Sosyal Güvenlik Dergisi’nde yer alan bilimsel çalışmaların bir kısmı ya da tamamı telif hakları saklı kalmak üzere eğitim, araştırma ve bilimsel amaçlarla çoğaltılabilir. Dergide yayımlanan makalelerdeki fikir ve görüşler Sosyal Güvenlik Kurumunun kurumsal görüşünü yansıtmaz, tüm görüşler yazarlarına aittir. 

 

 

 

 

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2015
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager