Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...
TR EN  
 
 

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

 


SGD-SOSYAL GÜVENLİK DERGİSİ

Sosyal Güvenlik Dergisi, Sosyal Güvenlik Kurumunun faaliyet alanına giren, sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri disiplinine katkısı olabilecek her alanda çalışmalara yer vererek, ülkemizin düşünsel birikimine katkıda bulunmak, toplumda sosyal güvenlik ve sosyal politika bilincini geliştirmek, geleceğe dönük hedef ve beklentileri ortak bir noktada buluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır.

Sosyal güvenlik, sosyal politika ve endüstri ilişkileri alanlarında önemli bir boşluğu dolduran SGD, yılda iki kez yayınlanan uluslararası, bilimsel, hakemli bir dergidir.

SGD - Sosyal Güvenlik Dergisi açık erişimli bir dergidir.

GÜNCEL SAYI.2023-Cilt-13 Sayı-2
KONU
PDF Özet-İndex
Kapak ve İçindekiler
Dynamic Interactions Between Regional Unregistered Employment and Macroeconomic Variables in Türkiye: A Panel VAR Analysis
Anıl ERALP
Türkiye’de Kayıt Dışı Genç İstihdamı: Hanehalkı İşgücü İstatistiklerinden Cinsiyete Dayalı Bulgular
Ayhan GÖRMÜŞ
Özel Mülkiyet Haklarının Korunması ve Gelir Eşitsizliği: OECD Ülkeleri için Ampirik Bir Analiz
Bahar BAYSAL KAR
Occupational Health and Safety Culture After Pandemic Conditions
Işık ÇİÇEK, Namık HÜSEYİNLİ, Serdar BÜLBÜL
Türkiye’de Sosyal Yardımların Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Üzerindeki Etkisi: Garantili Asgari Gelir Alternatifleri Üzerine Simülasyon Çalışması
Selçuk GEMİCİOĞLU, Mihriban BİLDİR
Ülkelere Özgü Ekonomik Değerlendirme Metodolojik Kılavuz Geliştirilmesi: Türkiye İçin İlaca Özel Bir Uygulama
Aliye Aslı SONSUZ, Yeter USLU, Sabahattin AYDIN
İş Kazalarını Önlemede Erken Uyarıların Önemi: Öncü Göstergeler
Rıdvan MEVSİM, Nuray DEMİREL
Veri Zarflama Analizinde Malmquist Endeksi ile Toplam Faktör Verimlilik Ölçümü: Özel Hastaneler Üzerine Bir Uygulama
Gamze ARIKAN
Covid-19 Bağlamında İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenin Koruma ve Gözetme Yükümlülüğü Üzerine Bir Değerlendirme
Atanur KARAAHMETOĞLU
<<<1>>>

Acrobat Reader indirmek için tıklayınız.

 

Duyurular

12/28/23 Makale Göndermek İsteyenlerin Dikkatine

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...

Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2015
 
Complementary Content
${loading}
${loading}