Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

İlimizin 1991 yılında il oluşu ile ilimizde SSK Şırnak il Müdürlüğü olarak açıldı.01.05.1997 yılında Muhasebe,Bordro giriş işlemleri ile İşveren servisimiz açılmıştır.Tahsis İşlemlerine 2007 yılında başlanmıştır.20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan Şırnak  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüz Merkez ve Uludere-Beytüşşebap ile İdil ilçelerimize hizmet verilmektedir.. İl Müdürlüğümüzce hizmetlerimiz ihtiyaç duyulan SGM Silopi ve Cizre ilçelerimizde yeni teşkilat kurulması yoluyla yeniden yapılandırılmış olup, bu Merkezlerce yerinde verilen Sosyal Güvenlik hizmetleri dışındaki sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.


5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında hizmet binamızda hizmet verilmektedir.


İl Müdürlüğümüze bağlı 2 Sosyal Güvenlik  Merkezi(Cizre ve Silopi) bulunmaktadır.


Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur Hizmet binamızda birlikte Tek Çatı altında Şırnak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlamıştır.


Sosyal Güvenlik Merkezlerinin sınıflandırılmasında idari iş ve işlemler açısından Sosyal Güvenlik Merkezleri,

olmak üzere bir kategoriye ayrılmıştır.


İl Müdürlüğümüz bünyesinde; 2 Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmaktadır.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager