Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kurumun büyük taşra birimlerden biridir. İl Müdürlüğümüzce hizmetlerimiz ihtiyaç duyulan yerlere yeni teşkilat kurulması yoluyla yeniden yapılandırılmış olup, bu Merkezlerce vatandaşlarımıza yerinde hizmet verilmektedir.Sosyal Güvenlik hizmetleri dışındaki sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.


5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü:


(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı;


- Malatya Sigorta İl Müdürlüğü,


(Devredilen) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne bağlı;


- Bağ-Kur Malatya İl Müdürlüğü,

Sosyal Güvenlik Kurumunun taşra birimlerinden biri haline gelmiştir.


Bağ-Kur Malatya İl Müdürlüğü binasında Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü hizmet vermektedir.


(Devredilen) SSK Malatya Müdürlüğü binasında ise Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet vermektedir.


Ayrıca; Hekimhan, Darende, Doğanşehir ve Yeşilyurt İlçelerimizde Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri oluşturulmuştur.


Sosyal Güvenlik Merkezlerinin sınıflandırılmasında idari iş ve işlemler açısından;


- Sosyal Güvenlik Merkezleri,
- Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri,

olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır.


İl Müdürlüğümüz bünyesinde; 1'i Sağlık ve 4'ü Sosyal Güvenlik olmak üzere toplam 5 Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmaktadır.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager