Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Duyurular

8/5/22
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MALATYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KİRAYA VERME İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda bilgileri yazılı taşınmaz bölümleri, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 ncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi göre açık artırma usulü ile kiraya verilecek olup, Kurumumuz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmez. İsteklilerin açık artırmaya katılabilmeleri için öncelikle Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Özalper Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 45 Yeşilyurt/MALATYA adresindeki hizmet binasının 3üncü katında bulunan Destek Hizmetleri -1 Servisine başvurarak açık artırma şartnamesini görmeleri ve kabul etmeleri halinde ihale gününden bir gün önce saat 17:00’ye kadar tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “SGK ödemeleri-Diğer Tahsilatlar-Şartname Bedeli/Geçici Teminat/Kesin Teminat” menüsünden TCKN veya Vergi numarası ile 1001 kodundan geçici teminatlarını yatırmaları, geçici teminat mektubu getirmeleri halinde ise saat 17:00’ye kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne elden teslimi ve açık artırmanın yapılacağı gün, saat ve yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. İhaleye katılmak için şahıslardan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı görülmüştür onaylı) , İkametgâh İlmühaberi, Kuruma sigorta prim borcu bulunmadığına dair belge ve geçici teminat, Tüzel kişilerden, Şirket yetkilisinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (aslı görülmüştür onaylı) , İkametgâh İlmühaberi, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Yetki Belgesi (Vekâletname), ihalenin yapıldığı yıl içinde sicile kayıtlı olduğuna dair Ticaret Odası veya Sanayi Odasından alınacak belge, prim borcu bulunmadığına dair belge ve geçici teminat ile birlikte müracaat edilmesi, (evrakların aslı veya noter onaylı suretleri getirilecektir.) getirmeyenler, eksik getirenler veya yanlış belge verenler ile saatinde getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış sayılacaktır. Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Malatya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Özalper Mah. Turgut Özal Bulvarı No: 45 Yeşilyurt/MALATYA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0422 3231480 / 3244 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler. MALATYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ İL İLÇE MAHALLE YERİ Y.ÖLÇÜMÜ TARİH GÜNÜ SAATİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (m²) (TL) Malatya Yeşilyurt Tecde Güngör Caddesi No:79 1827 01.09.2022 PERŞEMBE 10:00 38.750,00 46.500,00
3/1/18
MALATYA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ KADROSU İÇİN SINAV SONUÇ DUYURUSU
<<<1>>>
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager