Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20/05/2006 tarihli, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 Kanun ile, kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur.


Sosyal Güvenlik Kurumunun taşra teşkilâtı; her ilde kurulan sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı sosyal güvenlik merkezlerinden oluşmaktadır.


Bu bağlamda, SSK İl Müdürlüğü ve Bağ-Kur İl Müdürlüğü olarak yürütülen hizmetler 2008 Nisan ayından bu tarafa Sosyal Güvenlik Kurumunun taşra ünitesi olarak Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve bağlı sosyal güvenlik merkezleri,

- Taşköprü Sosyal Güvenlik Merkezi,
- İnebolu Sosyal Güvenlik Merkezi,
- Tosya Sosyal Güvenlik Merkezi,
- Cide Sosyal Güvenlik Merkezi bünyesinde hizmetlerini sürdürmektedir.


 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager