Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

İl Müdürü

 

Yavuz KURT
İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü

 

1978 yılında Manisa’da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Manisa’da tamamladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden, “ABD Başkanlık Sistemi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği” teziyle ve dereceyle mezun oldu.

2000 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2003 yılında aynı Kuruma Müfettiş olarak atandı. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu kanunu ile SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’un tek çatı altında birleşmesinin ardından SGK Müfettişi unvanını aldı. 2012 yılı Eylül ayında ise Başmüfettişliğe ataması yapıldı.

Mesleki konularda çok sayıda bilimsel makalesi yayınlandı.

Kayıtdışı istihdamla mücadele, sosyal güvenliğin finansmanı, denetimde etkinliğin arttırılması ve istihdam arttırıcı tedbirler üzerine Teftiş Başkanlığı bünyesinde hazırlamış olduğu görüş/öneri raporları ile sosyal güvenlik uygulamalarının geliştirilmesinde rol oynadı. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek kuruluşlarında düzenlenen panel ve konferanslarda eğitimci olarak yer aldı.

25 Ekim 2016 - 23 Kasım 2021 tarihleri arasında Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürü, 24 Kasım 2021 – 23 Ocak 2022 tarihleri arasında Ankara İl Müdürü görevlerini yürüttü. 24 Ocak 2022 tarihinde Bakanlık Makamının onayı ile İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü görevine ataması yapıldı.

Tüm bu çalışmalarla birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu üyeliğini 2019 yılından bu yana sürdürmektedir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği tarafından yayımlanan Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi hakem kurulunda yer almaktadır.

Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 modellerinin Sosyal Güvenliğin geleceğine etkisi, Genel Sağlık Sigortası harcamalarının Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili öneriler, Kurum ünitelerinde süreç analizi ve verimlilik artışı ile mevzuat geliştirme alanlarında çalışmalar yürütmektedir.
İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager