Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kurumun en büyük taşra birimlerden biridir. İl Müdürlüğümüzce hizmetlerimiz ihtiyaç duyulan yerlere yeni teşkilat kurulması yoluyla yeniden yapılandırılmış olup, bu Merkezlerce yerinde verilen Sosyal Güvenlik hizmetleri dışındaki sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.


5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü:


(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı;


- İzmir Sigorta İl Müdürlüğü,
- İzmir Sigorta Müdürlüğü,


(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı;


- İzmir Sağlık İşleri İl Müdürlüğü,

(Devredilen) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü’ne bağlı;


- Bağ-Kur İzmir İl Müdürlüğü,


(Devredilen) Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı;


- Emekli Sandığı İzmir Bölge Müdürlüğü devri ile


Sosyal Güvenlik Kurumunun en büyük taşra birimlerinden biri haline gelmiştir.

İl Müdürlüğümüze bağlı 22 Sosyal Güvenlik  Merkezi,3 Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi ve Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Müdürlüğü bulunmaktadır.


(Devredilen) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının İzmir’deki müdürlükleri 5502 sayılı Yasa uyarınca sosyal güvenlik merkezlerine dönüştürülmüş;

- İzmir Sigorta İl Müdürlüğü ve İzmir Sigorta Müdürlüğü Konak Sosyal Güvenlik Merkezi
- Bağ-Kur İzmir İl Müdürlüğü, Yenişehir Sosyal Güvenlik Merkezi
olarak adlandırılmıştır.


(Devredilen) SSK İzmir Sağlık İşleri İl Müdürlüğü’nün Konak Rant Tesislerindeki binaları ise;


- Kemeraltı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi,

- Kordon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi,
- Alsancak Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi,
olarak adlandırılmıştır.


Sosyal Güvenlik Merkezlerinin sınıflandırılmasında idari iş ve işlemler açısından;

  - Sosyal Güvenlik Merkezleri,
  - Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri,
  olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır.


İl Müdürlüğümüz bünyesinde; 3’ü Sağlık ve 21’i Sosyal Güvenlik olmak üzere toplam 24 Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmaktadır.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager