Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

07.09.1991 tarihinde il statüsüne kavuşturulan Bartın'da 07.04.1992 tarihinde ise Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne bağlı Bağ-Kur İl müdürlüğü açılarak, kiralık binada hizmet vermeye başlamıştır.


10.04.1997 tarihinde Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı SSK Bartın Sigorta Müdürlüğü faaliyete başlamıştır.


2005 yılı Eylül ayından itibaren mülkiyeti Kurumumuza ait Zemin + 2 kattan teşekkül 1.624 m2 kullanım alanı olan binada hizmet vermektedir.

Son olarak 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirilmiş ve 04.02.2008 tarihi itibariyle de Bartın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü kurulmuştur.


A) AMAÇ VE GÖREVLERİ:


Kurumun temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüer yal ve malî açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

Kurumun görevleri şunlardır:


a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.


b) Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.


c) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usûlüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak.


ç) Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.


d) Kayıtlı istihdamı teşvik ederek Kayıtdışı istihdamın engellenmesidir.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager