Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, organize ve yapılanmasını büyük ölçüde tamamlamış bir müdürlüktür. İl Müdürlüğümüzce hizmetlerimiz ihtiyaç duyulan yerlere yeni teşkilat kurulması yoluyla vatandaş odaklı hizmetin gereği hizmeti vatandaşın ayağına götürme ilkesi esas alınmıştır.


5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan Yalova Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü:

(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı;


- Yalova Sigorta İl Müdürlüğü,

(Devredilen) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne bağlı;
- Bağ-Kur Yalova İl Müdürlüğünün devri ile

Sosyal Güvenlik Kurumunun yeni bir birimi haline gelmiştir.


İl Müdürlüğümüze bağlı 1 Sosyal Güvenlik  Merkezi bulunmakta olup Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi işlemleri Bursa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi aracılığı ile yapılmaktadır.


Müdürlüğümüzce 20 Mayıs 2010 tarihinde tersane ve gemi imalat bakım ve onarım sanayisinin yoğun olarak faaliyette bulunduğu Altınova ilçemize Altınova Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü açılarak vatandaş odaklı kamu hizmeti ilkesi amaçlanmıştır.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager