Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Uşak Merkez İlçe'de sosyal güvenlik hizmetleri dışında sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir. Bunun dışında Banaz ve Eşme İlçelerimizde açılan Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz vatandaşlarımıza yerinde sosyal güvenlik hizmetleri vermektedir.


5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü:


(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı;

- Uşak Sigorta İl Müdürlüğü,
(Devredilen) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne bağlı;
- Bağ-Kur Uşak İl Müdürlüğü devri ile
Sosyal Güvenlik Kurumunun taşra birimlerinden biri haline gelmiştir.

İl Müdürlüğümüze bağlı 2 Sosyal Güvenlik  Merkezi bulunmaktadır.


(Devredilen) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Uşak'daki müdürlük binaları 5502 sayılı Yasa uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü hizmet binalarına dönüştürülmüş;
- Uşak Sigorta İl Müdürlüğü, Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binasına

- Eski SSK Hastanesi doktor lojmanları olarak kullanılan bina tadile edilerek Uşak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ana Hizmet Binasına dönüştürülmüştür.


Yeni hizmet binamızın inşaatı tamamlanmış olup 2011 yılı Eylül ayı itibariyle hizmete açılması planlanmaktadır.


İl Müdürlüğümüz bünyesinde; Merkez İlçedeki 2 hizmet birimi dışında Banaz ve Eşme İlçelerimizde 2 Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmaktadır.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager