Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan Tokat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kurumun taşra birimlerden biridir. İl Müdürlüğümüzce hizmetlerimiz ihtiyaç duyulan yerlere yeni teşkilat kurulması yoluyla yeniden yapılandırılmış olup, bu Merkezlerce yerinde verilen Sosyal Güvenlik hizmetleri dışındaki sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.


5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan Tokat Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü;


(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı;

- Tokat Sigorta İl Müdürlüğü,


(Devredilen) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne bağlı;

- Bağ-Kur Tokat İl Müdürlüğü,  devri ile, Sosyal Güvenlik Kurumunun taşra birimlerinden biri haline gelmiştir.


İl Müdürlüğümüze bağlı 5 Sosyal Güvenlik  Merkezi, 1 Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmaktadır.
- Tokat Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi
- Erbaa Sosyal Güvenlik Merkezi
- Niksar Sosyal Güvenlik Merkezi
- Raşadiye Sosyal Güvenlik Merkezi
- Turhal Sosyal Güvenlik Merkezi

- Zile Sosyal Güvenlik Merkezi


(Devredilen) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Tokat'daki müdürlükleri 5502 sayılı Yasa uyarınca Sosyal güvenlik merkezlerine dönüştürülmüş;
- SSK Turhal Ödeme Bürosu Şefliği, Turhal Sosyal Güvenlik Merkezi

olarak adlandırılmıştır


Sosyal Güvenlik Merkezlerinin sınıflandırılmasında idari iş ve işlemler açısından;
- Sosyal Güvenlik Merkezleri,
- Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager