Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

Kurumumuz, Hizmet akdiyle çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla 09.07.1945 tarih ve 4792 sayılı kanunla İşçi Sigortaları Kurumu adıyla kurulmuştur.

Kurum, 1946 yılı başında faaliyete geçmiş, 01.03.1965 tarihinde 506 sayılı kanunun 136. maddesi hükmü ile Sosyal Sigortalar Kurumu adını almıştır. SSK Genel Müdürlüğü olarak teşkilatlanan Kurum, 06.08.2003 tarihli 4958 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı adıyla teşkilatlandırılmıştır. Daha sonra ülkemizdeki gelişmelere paralel olarak 16.05.2006 tarihinde çıkarılan 5502 sayılı Yasayla Kurumumuz, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı Genel Müdürlükleri lağv edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kurulmuştur.

Müdürlüğümüz 01.07.1977 yılında SSK Siirt Şubesi olarak faaliyete geçirilmiş, daha sonra 4958 sayılı Kanun ile SSK Siirt Sigorta İl Müdürlüğü adını almışken, 5502 sayılı kanun ile de Siirt Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü adını almıştır.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager