Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan Samsun  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kurumun en büyük taşra birimlerden biridir. İl Müdürlüğümüzce hizmetlerimiz ihtiyaç duyulan yerlere yeni teşkilat kurulması yoluyla yeniden yapılandırılmış olup, bu Merkezlerce yerinde verilen Sosyal Güvenlik hizmetleri dışındaki sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.

 

 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü:
(Devredilen)
- Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü
- Bağkur İl Müdürlüğü
- SSK İl Müdürlüğü
- SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüğü
devri ile Sosyal Güvenlik Kurumunun en büyük taşra birimlerinden biri haline gelmiştir.

 

 

İl Müdürlüğümüze bağlı  12 Sosyal Güvenlik  Merkezi, 1 Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi ve 1 Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmaktadır.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager