Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

 

Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Kapadokya'nın kalbi ve Anadolu'nun ortasında kurulmuş olan İlimizdeki  Sosyal Güvenlik  İl Müdürlüğümüzce belirlenen kriterleri taşıyan ilçelerimizde Merkez Müdürlüğü kurulması yoluyla hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi hedeflenmiştir.  Bu Merkez Müdürlüklerimizce sigortalı, işveren emekli ve bunların hak sahiplerine mahallinde verilen Sosyal Güvenlik hizmetleri dışındaki sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.

 

 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ;  (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü:

 

(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı;

 

- Nevşehir Sigorta İl Müdürlüğü,
(Devredilen) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne bağlı;
- Bağ-Kur Nevşehir İl Müdürlüğü,
İle birleştirilmiştir.

 

 

İl Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Ürgüp ve Kozaklı ilçelerimizde  olmak üzere iki Sosyal Güvenlik  Merkezi  bulunmaktadır.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager