Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

Bağlı bulunduğumuz Kurum ilk olarak 1946 yılında İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları uygulamaları ile faaliyete geçmesini müteakip 13.04.1948 tarihinde Kütahya ve Uşak illerini kapsayacak şekilde İş kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları ile faaliyete geçmiş, 1950 yılında İhtiyarlık Sigortası ve 1951 yılında da Hastalık Sigortası uygulamalarına başlamıştır.


Dağınık Sigorta uygulamaları eklentiler yapılarak 1965 yılında 506 sayılı Kanun ile bir araya getirilmiş olup, Kurumumuz ve Ünitemiz bu tarihten itibaren Kısa Vadeli Sigorta Kolları diye adlandırılan İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası, Hastalık Sigortası ve Analık Sigortası ile Uzun Vadeli Sigorta Kolları diye adlandırılan Yaşlılık Sigortası, Malullük Sigortası ve Ölüm Sigortaları olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Kurulduğu tarihte İşçi sigortaları Kurumu Kütahya Şubesi adı ile hizmet veren Ünitemiz, 01.03.0961 tarihinde Sosyal Sigortalar Kurumu Kütahya  Şubesi adını almış,21.09.1976 tarihinden sonrada Sosyal Sigortalar Kurumu Kütahya Bölge Müdürlüğü adı ile faaliyetini sürdürmüştür.


02.10.1990 tarihinden sonra Sosyal Sigortalar Kurumu Kütahya Sigorta Müdürlüğü adı ile hizmet veren Ünitemiz 04.10.2000 tarihinde yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü Kütahya Sigorta İl Müdürlüğü adı ile faaliyetlerini sürdürmüştür.


20/05/2006 tarih 26173 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5502 sayılı yasa ile Sosyal   Güvenlik Kurumu, Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı’nın tek çatı altında toplanmasını müteakip İl Müdürlüğümüz, SGK olarak yeniden yapılanma kapsamında, 5502 sayılı Kanunun 27. maddesine istinaden Başkanlığımızın 14.03.2008 tarih ve 1059-1062 sayılı yazılı talimatları üzerine  Kütahya  Bağ-Kur İl Müdürlüğü’nün  hizmet vermekte olduğu hizmet binasından İl Müdürlüğümüz  hizmet binasına taşınması  suretiyle SSK,Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olarak, tek çatı altında hizmet vermektedir.


Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı;


- Simav Merkez Müdürlüğü,
- Gediz Merkez  Müdürlüğü,
- Tavşanlı Merkez  Müdürlüğü,
- Emet Merkez  Müdürlüğü,
olmak üzere; İl Müdürlüğümüz bünyesinde, 4 ( dört ) Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü  ve Merkez  Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak, vatandaşlarımıza hizmet sunmaktayız.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager