Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

Kırşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Sosyal Güvenlik hizmetleri, sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.


Kırşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak 2008/Nisan ayında aynı hizmet binasında faaliyete başlamış olup, 2009 Aralık Ayında hizmete giren  Kaman Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü ile birlikte hizmetlerine devam etmektedir.


İlimizin sağlık sigortası işlemleri Kayseri Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünce yapılmaktadır.


 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager