Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan Kırıkkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, söz konusu kanun kapsamında yeniden yapılandırılmış olup, İlimizde Kurumumuza tabi bulunan sigortalı, emekli ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları yakınlarına verilen hizmetler ile vatandaşlarımıza verilen Sosyal Güvenlik hizmetleri dışındaki diğer sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.

 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan Kırıkkale Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüz, Müdürlüğümüze bağlı olarak hizmete açılan Keskin Sosyal Güvenlik Merkezi ve Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlükleri ile faaliyetine devam etmektedir.

 

 

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager