Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kurumun en büyük taşra birimidir. İl Müdürlüğümüzce, hizmetlerimiz ihtiyaç duyulan yerlere yeni teşkilat kurulması yoluyla yeniden yapılandırılmış olup, bu merkezlerce yerinde verilen sosyal güvenlik hizmetleri dışındaki sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.

 

 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığının tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü:

 

(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı;

 

- İstanbul Sigorta İl Müdürlüğü,
- İstanbul Sigorta Müdürlüğü,
- İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü,
- Satın alma Sigorta Müdürlüğü,
- Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğü,
- İnşaat ve Emlak Sigorta Müdürlüğü,
- Beyoğlu Sigorta Müdürlüğü,
- Bakırköy Sigorta Müdürlüğü,
- Fatih Sigorta Müdürlüğü,
- Gaziosmanpaşa Sigorta Müdürlüğü,
- Kadıköy Sigorta Müdürlüğü,
- Pendik Sigorta Müdürlüğü,
(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı;
- İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü,
(Devredilen) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne bağlı;
- Bağ-Kur İstanbul İl Müdürlüğü,
- Kadıköy Şube Müdürlüğü,
- Pendik Şube müdürlüğü,
- Fatih Şube Müdürlüğü,
- Yenibosna Şube Müdürlüğü,
- Gaziosmanpaşa Şube Müdürlüğü,
(Devredilen) Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı;
- Emekli Sandığı İstanbul Bölge Genel Müdürlüğü Bostancı
- Emekli Sandığı İstanbul Bölge Genel Müdürlüğü Cağaloğlu
Birimleri tek çatı altında birleştirilerek Sosyal Güvenlik Kurumunun en büyük taşra birimlerinden biri haline gelmiştir.
Sosyal Güvenlik Merkezlerinin sınıflandırılmasında idari iş ve işlemler açısından;

- Sosyal Güvenlik Merkezleri,

- Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri,

- Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezleri,

olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır.

(Devredilen) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının İstanbul'daki müdürlükleri 5502 sayılı Yasa uyarınca İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlanarak sosyal güvenlik merkezlerine dönüştürülmüş;
- İstanbul Sigorta İl Müdürlüğü, Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezine dönüştürülmüştür.
- İstanbul Sigorta Müdürlüğü, Küçükçekmece Sosyal Güvenlik Merkezine dönüştürülmüştür.
- İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü, Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezine dönüştürülmüştür.
- Hukuk İşleri Sigorta Müdürlüğü, önce Boğaziçi sosyal Güvenlik Merkezi daha sonra İl Müdürlüğüne bağlı hukuk servisine dönüştürülmüştür.
- İnşaat ve Emlak Sigorta Müdürlüğü, İl Müdürlüğüne bağlı inşaat ve emlak servisine dönüştürülmüştür.
- Satın alma Sigorta Müdürlüğü, İl Müdürlüğüne bağlı destek hizmetleri ve satın alma servisine dönüştürülmüştür.
- Bakırköy Sigorta Müdürlüğü önce Bakırköy Sosyal Güvenlik Merkezine daha sonra Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezine dönüştürülmüştür.
- Beyoğlu Sigorta Müdürlüğü, Beyoğlu Sosyal Güvenlik Merkezine dönüştürülmüştür.
- Fatih Sigorta Müdürlüğü, Fatih Sosyal Güvenlik Merkezine dönüştürülmüştür.
- Gaziosmanpaşa Sigorta Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezine dönüştürülmüştür.
- Kadıköy Sigorta Müdürlüğü, Kadıköy Sosyal Güvenlik Merkezine dönüştürülmüştür.
- Pendik Sigorta Müdürlüğü, Pendik Sosyal Güvenlik Merkezine dönüştürülmüştür.
- Bağ-Kur İstanbul İl Müdürlüğü, Şişli Sosyal Güvenlik Merkezine dönüştürülmüştür.
- Bağ-Kur Kadıköy Şube Müdürlüğü ile Pendik Şube Müdürlüğü Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezi ile birleştirilmiştir.
- Bağ-Kur Fatih Şube Müdürlüğü, Cağaloğlu Sosyal Güvenlik Merkezi ile birleştirilmiştir.
- Bağ-Kur Gaziosmanpaşa Şube Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi ile birleştirilmiştir.
- Bağ-Kur Yenibosna Şube Müdürlüğü, Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi ve Küçükçekmece Sosyal Güvenlik Merkezi ile ilçe kapsamına göre birleştirilmiştir.
- Emekli Sandığı İstanbul Bölge Genel Müdürlüğü Bostancı, Maltepe Sosyal Güvenlik Merkezine dönüştürülmüştür.
- Emekli Sandığı İstanbul Bölge Genel Müdürlüğü Cağaloğlu, önce Cağaloğlu Sosyal Güvenlik Merkezine dönüştürülmüş daha sonra Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi ile birleştirilmiştir.
(Devredilen) SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü'nün;
- İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü, Sirkeci Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine dönüştürülmüştür.
- İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğü Cibali birimi, Topkapı Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine dönüştürülmüştür.
- Önceden oluşturulan Doğancılar Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi ve Kurtköy Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi birleştirilerek yeni merkez olarak yerine Süreyyapaşa Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi oluşturulmuştur.
İl Müdürlüğümüz bünyesinde; 3'ü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi ile bağlı 3 birim, 2'si Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi ve 28'i Sosyal Güvenlik Merkezi olmak üzere toplam 33 Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca İl Müdürlüğümüze bağlı 3 adet Eğitim ve Dinlenme Tesisi ile 1 adet Kreş ve Gündüz Bakımevi mevcuttur.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager