Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

Anayasamızın 60 ıncı maddesinde "Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar" hükmü yer almaktadır. Bu amaçla Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kurulmuştur.    20.05.2006 tarih ve 26173 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile de kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî açıdan özerk, bu Kanunda hüküm bulunmayan durumlarda özel hukuk hükümlerine tâbi Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuştur. Kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşudur.

Bu kanun ile 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Sosyal Sigortalar Kurumu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile kurulan Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu  ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının; merkez ve taşra teşkilâtlarının kadroları ile kadrolarında görev yapan memur ve işçileri hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla görevleri ile birlikte Kuruma devredilmiştir. Yeni yasa ile her ilde  sosyal güvenlik il müdürlükleri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine bağlı olarak kurulacak sosyal güvenlik merkezlerinin teşekkül ettirilmesi öngörülmüştür.

İlimizde de 2008/Nisan ayında Bağ-Kur İl Müdürlüğü ve SSK Isparta Sigorta İl Müdürlüğü aynı çatı altında birleştirilerek İstiklal Mahallesi Eğirdir Yolu Üzerindeki eski SSK İl Müdürlüğü binası Ana Hizmet Binası olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Ayrıca, 26.01.2010 tarihinde İstiklal Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan eski Bağ-Kur İl Müdürlüğü binası Ek Hizmet Binası olarak hizmet vermeye başlamıştır.

5502 sayılı yasada öngörüldüğü üzere İlimizde de  5 Sosyal Güvenlik Merkezi açılmıştır.

1- Eğirdir Sosyal Güvenlik Merkezi: 18.03.2009 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

2- Şarkikaraağaç Sosyal Güvenlik Merkezi: 04.12.2009 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

3-Yalvaç Sosyal Güvenlik Merkezi: 07.03.2011 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

4- Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi: 18.10.2012 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

5- Senirkent Sosyal Güvenlik Merkezi: 26.05.2014 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager