Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım


20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan Hatay Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kurumun taşra birimlerden biridir. İl Müdürlüğümüzce hizmetlerimiz ihtiyaç duyulan yerlere yeni teşkilat kurulması yoluyla yeniden yapılandırılmış olup, bu Merkezlerce yerinde verilen Sosyal Güvenlik hizmetleri dışındaki sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.


5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen) Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan Hatay Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü:


(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı;

- Antakya Sigorta İl Müdürlüğü,
- İskenderun Sigorta Müdürlüğü,


(Devredilen) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne bağlı;

- Bağ-Kur Hatay İl Müdürlüğü,

Sosyal Güvenlik Kurumunun taşra birimlerinden biri haline gelmiştir.


(Devredilen) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Hatay'daki müdürlükleri 5502 sayılı Yasa uyarınca sosyal güvenlik merkezlerine dönüştürülmüş;

- İskenderun Sigorta Müdürlüğü, İskenderun Sosyal Güvenlik Merkezi

- Bağ-Kur Hatay İl Müdürlüğü, Antakya Sosyal Güvenlik Merkezi olarak adlandırılmıştır.


Ayrıca, 9 yeni Sosyal Güvenlik Merkezi oluşturulmuştur.
- Dörtyol Sosyal Güvenlik Merkezi,
- Erzin Sosyal Güvenlik Merkezi,
- Samandağ Sosyal Güvenlik Merkezi,
- Kırıkhan Sosyal Güvenlik Merkezi,
- Reyhanlı Sosyal Güvenlik Merkezi
- Yayladağı Sosyal Güvenlik Merkezi.
- Hassa Sosyal Güvenlik Merkezi
- Altınözü Sosyal Güvenlik Merkezi.
- Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi


Sosyal Güvenlik Merkezlerinin sınıflandırılmasında idari iş ve işlemler açısından;

Sosyal Güvenlik Merkezleri, olmak üzere bir kategoriye ayrılmıştır.

İl Müdürlüğümüz bünyesinde; toplam 11 adet Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmaktadır.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager