Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kurumun taşra birimlerden biridir. İl Müdürlüğümüzce hizmetlerimiz ihtiyaç duyulan yerlere yeni teşkilat kurulması yoluyla yeniden yapılandırılmış olup, bu Merkezlerce yerinde verilen Sosyal Güvenlik hizmetleri dışındaki sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.

 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan Eskişehir  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü:
(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı;
- Eskişehir  Sigorta İl Müdürlüğü,
(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı;
- Eskişehir Sağlık İşleri İl Müdürlüğü,
(Devredilen) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü’ne bağlı;
- Bağ-Kur Eskişehir İl Müdürlüğünün devri ile

Sosyal Güvenlik Kurumunun taşra birimlerinden biri haline gelmiştir.

 

 

İl Müdürlüğümüze bağlı 5 Sosyal Güvenlik  Merkezi, 1 Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi  bulunmakta olup, 12.06.2008 tarihi itibariyle Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi, 29.07.2008 tarihi itibariyle Yunus Emre Sosyal Güvenlik Merkezi, 14.12.2009 tarihi itibariyle de Sivrihisar Sosyal Güvenlik Merkezi, 23.01.2012 tarihi itibariyle Tepebaşı Sosyal Güvenlik Merkezi, 20.02.2012 tarihi itibariyle Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi ve 01.04.2013 tarihi itibariyle Çifteler Sosyal Güvenlik Merkezi olmak üzere 6 Merkez Müdürlüğümüz faaliyetlerine başlamıştır.

 

İl Müdürlüğü ve Merkez Müdürlükleri olarak, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla paydaşlarımıza kamu hizmeti sunmaya devam etmekteyiz.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager