Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan Erzurum Sosyal Güvenlik İl  Müdürlüğümüzce hizmetlerimiz ihtiyaç duyulan yerlere yeni teşkilat kurulması yoluyla yeniden yapılandırılmış olup, bu Merkezlerce yerinde verilen Sosyal Güvenlik hizmetleri dışındaki sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.

 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü:

(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı;

- Erzurum Sigorta İl Müdürlüğü,

(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı;
- Erzurum Sağlık İşleri İl Müdürlüğü,
(Devredilen) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne bağlı;
- Bağ-Kur Erzurum İl Müdürlüğü,
(Devredilen) Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı;
- Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü devri ile Sosyal Güvenlik Kurumu taşra birimlerinden biri haline gelmiştir.
İl Müdürlüğümüze bağlı 8 Sosyal Güvenlik  Merkezi, 1 Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi 1 Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmaktadır.
Sosyal Güvenlik Merkezlerinin sınıflandırılmasında idari iş ve işlemler açısından;
- Sosyal Güvenlik Merkezleri,
- Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri,

olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır.

 

İl Müdürlüğümüz bünyesinde; 1'i Sağlık,1 Mali Hizmetler 1 Rehberlik ve 7 Sosyal Güvenlik olmak üzere toplam 10 Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmaktadır.
Ayrıca İl Müdürlüğümüze bağlı olarak açılması planlanan ve oluru alınan 1  ilçemizde de Sosyal Güvenlik Merkezleri açılacaktır.

 

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager