Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuştur.


Elazığ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak Vatandaşa güveni esas alan “ Vatandaş Odaklı”  bir yönetim anlayışını benimsemekteyiz. Kurumumuzun yapılandırılmasındaki değişim ve dönüşüm son derece hızlı olmuş ve bugün geriye baktığımız  zaman geldiğimiz noktada bir çok hedefe personelimizle  beraber ulaşmış bulunmaktayız.


İl Müdürlüğümüzce;  hizmetlerimizde ihtiyaç duyulan yerlere yeni teşkilat kurulması yoluyla yeniden yapılandırılmış olup,  bu Merkezlerce yerinde  verilen Sosyal Güvenlik hizmetleri dışındaki sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir. 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan Elazığ  Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü:

(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı;


- Elazığ  Sigorta İl Müdürlüğü,
- (Devredilen) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü’ne bağlı;
- Bağ-Kur Elazığ  İl Müdürlüğü,


İl Müdürlüğümüze bağlı 2 (iki)  Sosyal Güvenlik  Merkezi, 1 (Bir) Sağlık Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Merkezlerinin sınıflandırılmasında idari iş ve işlemler açısından;
- Sosyal Güvenlik Merkezleri,
- Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi,
olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager