Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

İl Müdürlüğümüz Edirne ve Kırklareli İllerini kapsayacak şekilde 05.04.1966 tarihinde faaliyete geçmiş olup, 01.11.1975 tarihinden itibaren Talatpaşa Bulvarı üzerindeki mülkiyeti Kurumumuza ait kendi binasında hizmet vermektedir. 01.01.1977 tarihinde Kırklareli Sigorta Müdürlüğü Müdürlüğümüzden ayrılarak faaliyete geçmiş bulunduğundan, anılan tarihten itibaren sadece Edirne ilini kapsayacak şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bir merkez, 8 ilçe, 17 belde, 254 köyden müteşekkil ilimizin 410 bin dolaylarındaki nüfusunun büyük çoğunluğuna sigorta ve sağlık hizmeti sunulmasına çalışılmaktadır.

 

20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş bulunan Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kurumun taşra birimlerden biridir. İl Müdürlüğümüzce hizmetlerimiz ihtiyaç duyulan yerlere yeni teşkilat kurulması yoluyla yeniden yapılandırılmış olup, bu Merkezlerce yerinde verilen Sosyal Güvenlik hizmetleri dışındaki sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.

 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan Edirne Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne bağlı:

 

 

- Keşan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü,

- Uzunköprü Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü,

- İpsala Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü,

olmak üzere 3 Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmaktadır. 

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager