Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

Bilindiği üzere; 20/05/2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanunla  Sosyal Güvenlik Kurumu kurulmuş, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bu yeni Kuruma devredilerek Sosyal Güvenlik Kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesi sonrası yeni yapılanma sürecinde Batman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esaslarına bağlı olarak İl Müdürlüğümüzdeki Birimler oluşturularak birleşme süreci sorunsuz olarak tamamlanmıştır.

 

 

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan Batman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü:

 

(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı;

 

 

- Batman Sigorta İl Müdürlüğü,
(Devredilen) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü'ne bağlı;

 

- Bağ-Kur Batman İl Müdürlüğü,

 

Fiziki ve idari anlamda birleşmesi sorunsuz olarak tamamlanarak ilimizdeki idari yapılanma planlanan süre içinde tamamlanmıştır.

 

 

Diğer taraftan, Yönetim Kurulumuzun kararları gereği İlimiz Beşiri, Kozluk ve Sason ilçelerinde Sosyal Güvenlik Merkezi kurulması kararı alınmış olan, Kozluk SGK 02.04.2012 tarihinde, Beşiri SGM 01.07.2013 tarihinde hizmete açılmış, açılması planlanan Sason SGM'nin  hizmete açılabilmesi için süreç devam etmektedir.

 

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager