Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Genel Tanıtım

20.05.2006 tarih, 26173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu çerçevesinde kurulmuş olan, Adıyaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kurumumuzun taşra birimlerindendir. İl Müdürlüğümüzce hizmetlerimiz ihtiyaç duyulan yerlere yeni teşkilat kurulması yoluyla yeniden yapılandırılmış olup, bu Merkezlerce yerinde verilen Sosyal Güvenlik hizmetlerinin yanında İl Merkezinde Sosyal Güvenlik hizmetleri ile birlikte sevk ve idareye ilişkin tüm hizmetler İl Müdürlüğümüzce organize ve koordine edilmektedir.


5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile (Devredilen)  Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun tek çatı altında birleştirilmesi kapsamında, yeni kurumun taşra teşkilatının bir parçası olarak oluşturulan Adıyaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü;


(Devredilen) Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı;

- Adıyaman Sigorta İl Müdürlüğü,


(Devredilen) Bağ-Kur Genel Müdürlüğü’ne bağlı;

- Bağ-Kur Adıyaman İl Müdürlüğü,


Kuruma devri ile Adıyaman Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak, toplam 110 personelle hizmet etmeye devam etmektedir.

İl Müdürlüğümüze bağlı 3 Sosyal Güvenlik  Merkezi, bulunmaktadır.


ilk etapta, İlimize Bağlı Büyük ilçelerde 5502 sayılı Yasa uyarınca sosyal güvenlik merkezleri oluşturulmuş; bu merkezler;
- Kahta Sosyal Güvenlik Merkezi
- Gölbaşı Sosyal Güvenlik Merkezi
- Besni Sosyal Güvenlik Merkezi
olarak adlandırılmıştır.
Sosyal Güvenlik Merkezlerinin sınıflandırılmasında idari iş ve işlemler açısından;
- Sosyal Güvenlik Merkezleri,
- Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri,

olmak üzere iki kategoriye ayrılmıştır.


İl Müdürlüğümüz bünyesinde, Üç Adet Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmakta olup, Üçü de Sosyal Güvenlik Merkezi olarak hizmet vermektedir. İlimizde Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi bulunmadığından, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezince verilen hizmetler Gaziantep Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezince verilmektedir.

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager