Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

SGK Kapasitesinin Arttırılması

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASI TEKNİK YARDIM PROJESİ

Projeyi Yürüten Birim: SGK AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 8 Ocak 2010 – 8 Haziran 2012 (15 AY)

Proje Maliyeti ve Finansman Kaynakları: 1.110.000 Avro (1.095.000 Avrosu AB Hibesi)

Projeyi Hazırlayanlar: SGK AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Projeden Faydalananlar: SGK, ÇSGB, İŞKUR ve Sosyal Taraflar

Projenin Gerekçesi, Amacı ve Hedefleri: Kurumumuz, Avrupa Birliğine (AB) katılım sürecinde 2 Nolu İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslı kapsamında, sosyal güvenlik sistemlerinin eşgüdümü konusunda Topluluk mevzuatına göre yetkili kurum olarak belirlenmiştir. Söz konusu fasla ilişkin olarak, 2008 yılına dek, Avrupa Komisyonunca her yıl yayımlanan ilerleme raporlarında herhangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtilmiştir. Bu bağlamda AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan ve Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında finansmanı sağlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Arttırılması Projesi” ile Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatının, söz konusu fasıl ile ilgili olarak topluluk müktesebatına uyumlaştırılması sürecinde idari kapasitenin arttırılması hedeflenmektedir.

Yine 2009 yılı İlerleme Raporunda anılan fasıl kapsamında kurumsal ve idari kapasitenin arttırılması hususunda ilerleme kaydedildiğinden söz edilmiş ve bu bağlamda yürütülen Projeden bahsedilmiştir.

Projenin Sonuçları: Türkiye’nin 2 No'lu işçilerin serbest dolaşımı faslı müzakereleri için gereken kurumsal kapasiteye ulaşması desteklenmiştir.

Açıklama: Projenin mal alımı bileşeni tamamlanmıştır. Teslim edilen ve kurulumları yapılan malzemelerin geçici kabulleri yapılmıştır. Hizmet alımı bileşeni kapsamında eğitim faaliyetleri tamamlanmış olup, raporlama faaliyetleri halen devam etmektedir.

Daha detaylı bilgi için http://www.sgk-kap.org/

 

KURUMSAL

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager