Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Matra Projesi

MATRA PROJESİ

Projenin Adı: Türkiye’de II. Sütun Emeklilik Sisteminin Uygulanabilirliği Projesi

Projeyi Yürüten Birim: SGK AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01 Ocak 2011 – 31 Haziran 2012 (18 AY)

Proje Maliyeti ve Finansman Kaynakları: 200.000 Avro

Projeyi Hazırlayanlar: SGK AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

Projeden Faydalananlar: SGK, ÇSGB, İŞKUR

Projenin Gerekçesi ve Hedefleri: Bu proje, 2007 yılında ÇSGB’nca hazırlanan “Türk Emek Piyasasının Esnekleştirilmesi ve Modernizasyonu” isimli Matra Projesi’nin devamı niteliğindedir. Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin AB müktesebatıyla ve Avrupa Sosyal Politikasının temel prensipleriyle uyumlaştırılması MAT08/TR/8/13 sayılı Matra Projesinin hedefidir. Bu çalışma ile Hollanda ve Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Sistemlerinin esnek güvence bağlamında karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Proje Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen MATRA Katılım Öncesi Programı çerçevesinde başlatılmıştır. Bu program AB mevzuatının uygulanmasının sonuçlarına odaklanan iki taraflı işbirliği projeleri yoluyla, AB üyelik kriterlerini karşılamada aday ülkelere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca program Hollanda ve Türkiye kamu kurumları arasında sürdürülebilir iş ilişkileri kurmayı hedeflemektedir.


Projenin amacı:
Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin:
-    Hollanda ve diğer AB ülkelerinde sunulan emeklilik sistemleri hakkında bilgi ve görüşlerini arttırmak;
-    Türk hükümetinin isteklerine ve ihtiyaçlarına en uygun ikinci sütun emeklilik sistemine ilişkin mevzuat hazırlama kapasitesini arttırmak;
-    Türkiye’deki emeklilik sisteminin uzun vade de sürdürülebilirliğini desteklemesi bakımından, Türkiye'nin AB üyeliği yolunda kapasitesini arttırmaktır.

 

KURUMSAL

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager