Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

SGK Heyeti Sağlıkta Ortak Çözüm Kurultayına Katıldı

27.03.2022

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) tarafından düzenlenen 12. OHSAD Kurultayı 23-27 Mart 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel, kamu, şehir ve üniversite hastaneleri, hastane idarecileri ve satın alma birimleri, sigorta şirketleri ve sağlık sektörüne ürün ve hizmet sağlayan firmalar, sağlıktaki değişim ve yenilikleri değerlendirmek, sektörün sorunlarını ve uygun çözüm önerilerini tartışmak amacıyla bir araya geldi.

Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantıları başlığı altında düzenlenen Kurultay’ın son gününde Alternatif Geri Ödeme Modeli-Kalite Odaklı Finansman Projesi, Sağlık İnsan Kaynaklarında Yeni Politikalar, Değer Temelli Sağlık Hizmetleri ve Geri Ödeme Modelleri ve Malpraktis, Defansif Tıp Uygulamaları sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine kolay erişebilmesi bizim için önemli

Kurultayın 7. oturumu ‘Alternatif Geri Ödeme Modeli-Kalite Odaklı Finansman Projesi’ SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Prof. Dr. Gökhan Tuna Öztürk’ün moderatörlüğünde gerçekleşti.

Genel Müdür Öztürk, toplantının açılışında yaptığı konuşmasında, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği ve memnuniyetinin artmasını hedefleyen ve temelinde kaliteli hizmeti teşvik eden yeni bir geri ödeme modeli tasarlandığını ifade ederek, “Ülkemizde sağlık hizmetlerine erişimde büyük oranda artış sağlanması, verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin farklı boyut ve alanlarda ölçülmesini gerekli kılmıştır. Kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesi kavramının sağlık sisteminin her alanında geliştirilmesi gerekmektedir. Klinik kalite çalışmaları ile, temelde sağlık hizmetinin kalitesinin yükseltilmesi ve dolayısıyla ülkenin tamamında yüksek kalitede sağlık bakım hizmeti sunulması hedeflemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine vatandaşların kolay erişebilmesi kadar kaliteli sağlık hizmeti temini de bizim için büyük önem arz etmektedir” dedi.

GSS Genel Müdürlüğü İzleme, Risk, ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Eczacı Erdoğan Çayır da Kalite Odaklı Finansman Projesi ve Sağlık Olguları Klinik Gösterge Kartları ile ilgili bilgiler vererek, diz protezi ameliyatı olan hastalar üzerinden kalite parametreleri ve elde edilen verilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

GSS Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Zehra Eryılmaz da, kalite parametreleri üzerinden yürütülen projenin önemine değindi. Eryılmaz, Alternatif Geri Ödeme Modeli’ne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Dosyayı indir

   
 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager