Web Content Viewer Header SGK

Actions
Loading...

Web Content Viewer Content SGK

Actions
Loading...

Primsiz Aylıklar

Çatışma sırasında vefat eden Geçici Köy Korucularının dul ve yetimlerine aylık bağlanır. Bunun için; Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına yazılı müracaatınız gerekmektedir.

Tütün İkramiye tutarları; aylıkta bulunan kişilere eşit oranda ödenmektedir.

 


  • 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların,

  • Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

  • Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

  • Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,

  • İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,

  • 684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerinin,
Faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

 

Hak sahiplerinin talepte bulunması halinde öncelikle;

  1. Malulün kendisine,
  2. Faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın ölümü halinde, dul eşine,
  3. Eşi hayatta değilse veya evlenmişse, kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken,
  4. Bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına,
konut sahibi yapmak amacıyla bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi tarafından kredi verilmektedir.

Yönetmelik gereğince serbest seyahat kartı çıkarılması halinde ücret alınmamaktadır.

Kişinin maluliyeti 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında ise eş, anne, baba ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına serbest seyahat kartı çıkartılmaktadır.

 

 

 

EMEKLiLiK

 

Web Content Viewer Footer SGK

Actions
Loading...
 
Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu ©2016
 
Complementary Content
${loading}
${loading}
ibmCfg.controllers.navigation true true true
sharePage viewMorePage
ibmCfg.controllers.navigation
reorderPage
theme-toolbar utb-shelf
true true
wireInterface autoWiringManager